Návštěva výstavy „ Šejdíři a šizuňkové“

Žáci tříd E1, E2 a E3 navštívili ve dnech 2. 5. a 7. 5. 2019 výstavu „ Šejdíři a šizuňkové“, kterou pro žáky přerovských škol připravilo Muzeum Komenského v Přerově. Součástí této výstavy byl lektorovaný edukační program „Víš, co doopravdy jíš?“, který se zabýval hlavně jídlem, jeho složením, kvalitou a vlivu na lidské zdraví. Žáci se dozvěděli … Číst dál

Vyhodnocení soutěže „Nejlepší ekologický plakát“

Pro žáky prvních ročníků maturitních tříd byla opět zorganizována soutěž s ekologickou tématikou „Nejlepší ekologický plakát“. Tato aktivita se již tradičně pořádá na naší škole ke Dni Země. Žáci sice dostali podklady, ale zpracování tématu a volba techniky vytvoření plakátu závisela na jejich kreativitě.  Plakáty byly vystaveny na chodbě školy, takže se z nich mohli … Číst dál

Workshop – Sgrafito

Dne 10. 4. 2019 proběhl další workshop s odborníkem z praxe panem J. Pospíšilem pro žáky a vyučující stavebních předmětů. Téma workshopu bylo “Sgrafito a dekorativní omítky”. Úvod workshopu provedla vyučující Ing. Jitka Doleželová (vyučující stavebních předmětů), seznámila přítomné s BOZ při tvorbě sgrafita a představila odborníka z praxe Josef Pospíšil. Nejprve se lektor věnoval  použití … Číst dál

Exkurze s firmou GEMO – “VILAPARK Tabulový Vrch”

Vyučující odborných stavebních předmětů a žáci třetího ročníku oboru Zedník se dne 26. 3. 2019 zúčastnili exkurze na stavbu rezidenční výstavby “ VILAPARKU Tabulový Vrch“ v Olomouci. Hlavním garantem výstavby je firma GEMO, která se školou dlouhodobě také spolupracuje, a její odborníci vyučující a  žáky provázeli stavbou a vysvětlovali jim technologický postup výstavby. Celkem v … Číst dál

Exkurze stavařů na STAVOTECH

Dne 28. 3. 2019 navštívili žáci stavebních oborů (malíř, tesař, zedník, instalatér a malířské a natěračské práce) a jejich vyučující již tradičně jarní stavební výstavu STAVOTECH 2019, která se konala v  Olomouci.  Žáci i vyučujících odborných předmětů  a odborného výcviku tak měli možnost se seznámit s novými stavebními materiály, progresivními stavebními technologiemi a novými trendy v … Číst dál

Workshopy s odborníkem z praxe

V rámci projektu IKAP, do kterého je naše škola zapojená, proběhly další workshopy s odborníkem z praxe p. Josefem Pospíšilem a žáky stavebních oborů. Dne 25. 2. 2019 se uskutečnil odborný workshop pro vyučující odborných stavebních předmětů a žáky oboru Malíř, MNP a Zedník „Malířská dekorativní technika šablonování – výroba šablon“. Nejprve byl přítomným vysvětlen princip dekorativní malířské … Číst dál

Odborné školení firmy JUB a GRACO

Dne 30. 1. 2019 se žáci oboru Malíř, Malířské a lakýrnické práce zúčastnili se svými vyučujícími Ing. Jitkou Doleželovou a M. Vaculou odborného vzdělávání řemeslníků  – malířů, lakýrníků a zedníků. Školení pro firmu JUB a GRACO zorganizovala přerovská firma B Color s.r.o. Nejprve zástupci firmy JUB představili přítomným své nové produkty v malířských, fasádních a … Číst dál

Projektový den s Policií ČR

Dne 18. 1. 2019 se konal “Projektový den s Policií ČR”, kterého se zúčastnilo 30 vybraných žáků maturitních oborů  1. – 4. ročníku. Cílem této aktivity bylo přiblížit studentům činnost policie, informovat o požadavcích na uchazeče o práci u Policie ČR. Projektový den byl rozdělen do dvou částí. V jedné části si všichni žáci mohli vyzkoušet vstupní … Číst dál

Setkání mladých malířů v Hlučíně

Naši žáci třetího ročníku oboru Malířské a natěračské práce –  S. Š a F. K. v doprovodu UOV M. Vaculy, se zúčastnili ve dnech 8.-10.10.2018 akce VII. ročníku setkání mladých malířů v Hlučíně. Hlavním programem setkání byla prezentace středních odborných škol se zaměřením na malířský obor. Celkem se zúčastnilo 11 škol z Čech i Slovenska. … Číst dál

Exkurze žáků SUS – OLIMA 2018

Dne 5. 10. 2018 se žáci oboru Stravovací a ubytovací služby zúčastnili Festivalu gastronomie a nápojů Olima 2018, který byl opět pořádán na výstavišti v Olomouci. Součástí festivalu byl také 23. ročník gastronomické soutěže, ve které soutěžili kuchaři, cukráři, pernikáři. Soutěž pořádala Asociace kuchařů a cukrářů ČR pobočka Severní Morava a Slezsko, Moravská střední škola Olomouc … Číst dál