Workshopy s odborníkem z praxe

V rámci projektu IKAP, do kterého je naše škola zapojená, proběhly další workshopy s odborníkem z praxe p. Josefem Pospíšilem a žáky stavebních oborů.

Dne 25. 2. 2019 se uskutečnil odborný workshop pro vyučující odborných stavebních předmětů a žáky oboru Malíř, MNP a Zedník „Malířská dekorativní technika šablonování – výroba šablon“. Nejprve byl přítomným vysvětlen princip dekorativní malířské techniky šablonování a její využití v malířské praxi dříve a v současnosti. Pak byli přítomní seznámeni  s druhy šablon, pomůckami a materiálem na výrobu šablon a technologickým postupem výroby jednoduché šablony. Pak následovala praktická část – žáci si vyrobili jednoduchou šablonu. Po zhotovení šablony Josef Pospíšil vysvětlil technologický postup aplikace šablony. Žáci si na odřezku sádrokartonu  prakticky vyzkoušeli použití techniky šablonování.

Dne 20. 3. 2019 se uskutečnil workshop „Malířská dekorativní technika linkování“. Přítomní byli seznámeni s druhy linek a jejich volbou v závislosti na barevném řešení  a disproporcích místnosti. Dále byli seznámeni s použitím linkování v praxi,  pomůckami a materiálem na linkování.  Následovala ukázka úpravy linkovacího štětce podvazováním lektorem J. Pospíšilem a praktické vyzkoušení podvazování štětců žáky. Lektor dále vysvětlil technologický postup linkování včetně upozornění na nejčastější chyby provádění. Pak proběhla praktická část – žáci i někteří vyučující si vyzkoušeli linkovat.