Prohlášení o přístupnosti

Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8 se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti  webových stránek a mobilních  aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.kourilkova8.cz.

Tyto webové stránky jsou plně v souladu se Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Vzhled prezentace je řešen CSS styly. Titulní stránka je přístupná z kteréhokoliv místa webu přes odkaz v horní liště.

Stránky jsou standardně ovladatelné, informace jsou sdělovány srozumitelnou formou.

Na webových stránkách se mohou vyskytovat informace ve formátech:

  • MS Word (.doc, .docx), MS Excel (.xls, .xlsx) a MS PowerPoint (.ppt, .pptx) – dokumenty vytvářené pomocí produktu MS Office společnosti Microsoft
  • PDF – dokumenty vytvářené pomocí produktu Adobe Acrobat
  • JPG, GIF – grafické dokumenty
Facebooktwitter