Stavební obory a SUS

Prezentace jednotlivých stavebních oborů:

Akce 2015/16

Stavotech Dne 6. 11. 2015 navštívili žáci stavebních oborů (tesař, zedník, instalatér a malířské a natěračské práce) a jejich vyučující již tradičně podzimní stavební výstavu STAVOTECH 2015 v  Olomouci. Žáci i vyučujících odborných předmětů  a odborného výcviku tak měli možnost se seznámit s novými stavebními materiály, progresivními stavebními technologiemi a novými trendy v urbanistice a architektuře.

Sponzorský dar od firmy JUB

V měsíci říjnu 2015 se uskutečnilo předání sponzorského daru firmy JUB naší škole. Firma Jub je mezinárodně působící firma s tradicí v oblasti výroby barev a omítek, s kterou již několik let spolupracujeme prostřednictvím pana Weise, který pro naše žáky provádí besedy a předváděcí akce. Tato firma poskytla naší škole poukaz na odběr nátěrových hmot a maltovin dle vlastního výběru v hodnotě 10 000 Kč, které využijí naši žáci stavebních oborů k cvičným pracím v odborném výcviku. Firmě JUB a panu Milanovi Weisovi za naše žáky děkujeme.

Den řemeslníků

V pátek 16. října se žáci 1. a 2. ročníku oboru Malířské a natěračské práce a 3. ročníku oboru Tesař zúčastnili „Dne řemeslníků“, který pořádal Dům barev Přerov. Žáci se seznámili s přípravou dřevěných podkladů pod nátěr, s novinkami nátěrových hmot pro povrchovou úpravu dřeva, kovů a jiných podkladů. Také jim byly představeny novinky v nátěrových hmotách pro malířské účely. Žáci dále měli možnost vyzkoušet si nátěry dřeva novodobými lazurami. Případné dotazy jim zodpověděl pan Radovan Cita z PPG architectural Coatings. Žáky doprovázeli vyučující J. Doleželová, E. Polášková a V. Císař a L. Kadlík, kteří také získali nové poznatky. Příjemnou atmosféru doplnilo  občerstvení, které poskytl pořadatel aktivity Dům barev Přerov. Tato aktivita navázala na projekt „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“, ve kterém byla škola zapojena v minulém školním roce.

Den zdravého životního stylu

Dne 13. 10. 2015 proběhl na naší škole již 8. ročník „Dne zdravého životního stylu“, na kterém se žáci prvních ročníků dozvěděli, které potraviny by měli jíst, aby byli zdraví nebo  jaký je význam pohybu a duševní hygieny v životě a mnoho dalších informací. Tuto aktivitu velmi profesionálně připravily žákyně oboru Stravovací a ubytovací služby pod vedením vyučujících Jitky Doleželové a Bohdany Beranové. Také letos se podařila spolupráce s některými dodavateli potravin školní jídelny, kteří poskytli na tuto aktivitu své produkty, za což jim děkujeme. Mezi tyto dodavatele patří např. Mlékárna Valašské Meziříčí, Pekárna Racek Přerov, MP Krásno, Úsovsko a.s., Wastex spol. s.r.o, Podravka –  Lagris a.s. Tyto potraviny sloužily nejen jako ukázky zdravé výživy, ale také si na nich žáci pochutnali, protože děvčata z nich připravila občerstvení pro jednotlivé třídy. Poděkování patří také vedoucí školní jídelny p. Vidrmanové, která zprostředkovala kontakt s dodavateli a  poskytnutí potravin zdravé výživy.  Žákyně oboru Stravovací a ubytovací služby kromě přípravy zdravých potravin nakreslily také plakáty, vytvořily prezentaci k danému tématu a „učili“ své spolužáky a ostatní žáky naší školy, jak zdravě žít.  Žáci  nebyli však jen pasivními posluchači, ale mohli si své znalosti o zdravé výživě změřit se svými spolužáky v soutěžích, které si pro ně vyučující připravili – soutěžní test, křížovky a poznávání potravin.  Nechyběl také zábavný test na ověření, jak žáci zdravě žijí s návodem, jak zlepšit svůj životní styl. Vítězům soutěží byly předány užitečné ceny. Součástí aktivity byla také výstavka zdravých potravin. S některými potravinami zdravé výživy se žáci běžně nesetkávají a někteří se s nimi seznámili dnes poprvé jako například s pohankou, jáhly, kuskusem nebo crzenou.

Akce 2014/15

Exkurze Pivovar Zubr

V květnu se žákyně třetího a prvního ročníku oboru SUS pod vedením vyučující Mgr. B. Beranové zúčastnily exkurze do místního pivovaru Zubr. Seznámili se s výrobou různého druhu piva i zásadami jeho podávání.

Setkání malířů v Hlučíně

Odborné učiliště a Praktická škola v Hlučíně pořádala ve dnech 20. – 21. 5. 2014 IV. ročník setkání žáků učebního oboru Malířské a natěračské práce, kterého se opět zúčastnili také naši žáci v doprovodu vyučujícího OV tohoto oboru J. Pospíšila. Tato aktivita proběhla pod patronací Cechu malířů a lakýrníků ČR a starosty města. Naší školu prezentovali 2 žáci prvního ročníku oboru MNP Jakub Loučka a Michal macíček, kteří zvládli skutečně dobře jak povinné zadání (zvětšení geometrického motivu), tak i volnou techniku.

Vědomostní olympiáda oboru Instalatér

Dne 19. 5. 2015 se na odborné škole v Zábřehu uskutečnila vědomostní olympiáda oboru Instalatér. Naší školu dobře reprezentoval Adam Eger – žák druhého ročníku a Jaroslav Vařech – žák třetího ročníku tohoto oboru.

Soutěž „Nejlepší ekologický plakát“

Pro žáky prvních ročníků byla zorganizována soutěž o nejlepší ekologický plakát. Žáci sice dostali podklady, ale zpracování tématu a volba techniky vytvoření plakátu závisela na jejich kreativitě. Do soutěže se zapojily třídy MSO1., ZOK1., JMZ1. a E1. Plakáty byly vystaveny ve vestibulu a na chodbě školy, takže se z nich mohli poučit i ostatní žáci školy. Vyhodnocení soutěže proběhlo ve dvou liniích, jednak formou hlasování, ale také posouzením plakátů odbornou porotou. Hlasovat mohli všichni žáci školy, vyučující a pracovníci školy. Do hlasovací krabice bylo odevzdáno 235 hlasů, z toho bylo 20 hlasů neplatných. V hlasovací soutěži byl nejúspěšnější plákát, který na téma „Voda a její formy“ vytvořili žáci ze třídy MSO1 – M. Božková, P. Matys, J. Novák, T. Krátký a J. Bureš. U odborné komise zvítězil plakát na téma „Bioodpady“, který nakreslili žáci ze třídy E1. Miluše Boudová a Pavol Mirga. Žáci vítězných plakátů obdrželi ceny, které jsme získali z projektu.

Den s odborníky

Žáci oboru Malířské a natěračské práce se dne 5. 5. 2015 zúčastnili aktivity „Den s odborníky“, kterou pořádal Dům barev v Přerově. Odborníci seznámili žáky s novinkami v nátěrových hmotách na dřevo, kovy a jiné materiály, ukázali jim nové trendy v omítkových směsích a nově objevenou úpravu dřevěných výrobků pomocí vosků a olejů. Aktivity se zúčastnili také pedagogové odborných předmětů Ing. Jitka Doleželová a Josef Pospíšil.

Exkurze dispečink VaK Přerov

Dne 30. 4. 2015 se uskutečnila exkurze žáků třídy IT3 a vyučující Ing. H. Mrvové na dispečink VaK Přerov. Součástí byla odborná přednáška na téma objekty na stokové síti. Žáci byli, mino jiné, také seznámeni s výstavbou nových retenčních nádrží pro Přerov.

Exkurze do hotelu FIT

V dubnu se uskutečnila exkurze žáků třídy E3 s E1 do hotelu FIT, kde si žáci prohlédli ubytovací prostory a zaměstnanci hotelu žáky seznámili se základy stolničení.

Exkurze na Stavební veletrh Brno

Dne 23. 4. 2015 se žáci stavebních oborů zúčastnili již tradičně exkurze na Stavební veletrh Brno. Žáci i vyučujících odborných předmětů tak měli možnost se seznámit s novými stavebními materiály, progresivními stavebními technologiemi a novými trendy v urbanistice a archtektuře. Tato aktivita byla zorganizována v rámci projektu“Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“. Programy o globálních problémech současnosti

Dne 14. 4. 2015 absolvovali žáci třídy ZeTI 2 a E1 vzdělávací program organizace ARPOK, o.p.s nazvaný „Přihlížet nebo jednat?“ Během programu žáci na základě fotografií pojmenovali globální problémy současnosti. Zformulovali argumenty proč se zapojit nebo nezapojit do jejich řešení. Objasnili, proč se jich tyto problémy dotýkají. Prostřednictvím diskuze si pak utřiďovali svůj postoj, zda se do řešení globálních problémů zapojit či ne.

Stavotech 2015

Dne 27. 3. 2015 navštívili žáci stavebních oborů a jejich vyučující již tradičně jarní stavební výstavu STAVOTECH 2015 v  Olomouci. Tato aktivita je součástí projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“.     Žáci i vyučujících odborných předmětů tak měli možnost se seznámit s novými stavebními materiály, progresivními    stavebními technologiemi a novými trendy v urbanistice a architektuře.

Exkurze do Tondach a lázní

Dne 25. 3. 2015 se žáci stavebních oborů a oboru SUS a také žáci ZŠ B. Němcové zúčastnili odborné exkurze, která byla zorganizována v rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“. Žáci stavebních oborů a chlapci ze ZŠ B. Němcové si prohlédli výrobu střešní krytiny v závodě Tondach Hranice n/B. Děvčata oboru SUS a ZŠ B. Němcové se seznámili s provozem Lázní Teplice n/B. Vrchní sestra p. Bartošová jim nejprve řekla zajímavé informace o historii lázní, léčebné vodě a procedurách a provozu lázní. Pak děvčata provedla provozními, stravovacími a ubytovacími prostorami lázní. Exkurze se žáků vydařil také proto, že bylo krásné slunečné počasí a mohli si také prohlédnou pěknou architekturu lázní.

Projektový den o vodě

Ve dnech 23 – 26. března 2015 byl pro vybrané třídy prvních a druhých ročníků připraven projektový den ke Světovému dni vody. Tato aktivita proběhla v rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“. Žáci se nejprve dozvěděli informace o historii Světového dne vody a jeho letošním tématu „Voda a udržitelný program. Pak následovala interaktivní část programu, ve které žáci prakticky prověřovali některé vlastnosti vody. Dále se program zabýval problematikou vody z hlediska pohledu fyziky a chemie, jejího významu pro člověka, jejího nedostatku na Zemi, znečistění, ale i potřebou s touto vzácnou látkou šetřit. Žáci se aktivně zamýšleli, jak mohou v jejich domácnostech s rodiči šetřit vodou, ale i nad globálním problémem nedostatku pitné vody v rozvojových zemích. I pro naše žáky byla připravena vědomostní soutěž, ceny pro vítěze a občerstvení nezapomínající na pitný režim žáků. Projektový den opět zrealizovaly vyučující Mgr. Bohdana Beranová a Ing. Jitka Doleželová.

Workshop „Netradičně o vodě“ pro žáky ZŠ

V pondělí 23. března 2015 připravily vyučující Ing. Jitka Doleželová a Mgr. Bohdana Beranová pro žáky ZŠ Želátovská workshop „Netradičně o vodě“ ke Světovému dni vody. Tato aktivita proběhla v rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“.  Nejprve se žáci dozvěděli informace o historii Světového dne vody i jeho letošním tématu „Voda a udržitelný rozvoj“. Pak následoval interaktivní program zabývající se problematikou vody z hlediska pohledu fyziky a chemie, jejího významu pro člověka, jejího nedostatku na Zemi, znečistění, ale i potřebou s touto vzácnou látkou šetřit. Žáci se aktivně zamýšleli, jak mohou v jejich domácnostech s rodiči šetřit vodou. Nezapomnělo se ani na pitný režim a žáci se mohli během programu občerstvit minerální vodou a oplatky. Na závěr byl pro všechny připraven vědomostní test a předány ceny nejlepším řešitelům.

Stavařská olympiáda

V rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ byla

pro žáky oboru Zední a Tesař, kteří navštěvují stavební kroužek, dne 17. 3. 2015

zorganizována vědomostní olympiáda. Své znalosti si změřilo 16 žáků druhého a

třetího ročníku těchto oborů.

Nejlépe se umístil žák třetího ročníku oboru Zedník Jiří Nejedlý, druhé místo obsadili žáci

třetího ročníku oboru Tesař Patrik Hanák a Martin Kohout, třetí místo patří  Luďkovi

Turovskému ze třetího ročníku oboru Zedník. Otázky testu byly vhodné jak pro tesaře

tak také pro zedníky – všeobecný stavařský přehled. Výsledky olympiády prokázaly,

že rozšiřování a prohlubování učiva ve stavebním kroužku má smysl a je přínosem pro žáky.

Malířská olympiáda

V rámci projektu“Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ byla

pro žáky oboru Malířské a natěračské práce, kteří navštěvují stavební kroužek, ve dnech 11. a

 1. 3. 2015 zorganizována vědomostní olympiáda. Své znalosti si změřilo 17 žáků prvního až

třetího ročníku. Kromě vědomostního testu, měli žáci za úkol nakreslit zátiší s květinami.

Nejlépe se umístil žák třetího ročníku Michal Zaoral, druhé místo obsadil žák druhého ročníku

František Lanc a třetí místo patří Tomášovi Dvořákovi ze třetího ročníku. Výsledky olympiádu

ukázaly, že rozšiřování a prohlubování učiva ve stavebním kroužku má smysl a je přínosem

pro žáky.

Odborný seminář firmy JOHN GUEST

Odborný seminář fa JOHN GUEST proběhl v únoru 2015. Zástupce fa seznámil žáky oboru Instalatér s různými materiály na spojovací systémy pro rozvod vody, vytápění a klimatizace. Prakticky seznámil žáky s prováděním spojů.

Exkurze do čokoládovny

Žákyně oboru SUS se zúčastnily odborné exkurze v rámci předmětu Potraviny a výživa v doprovodu Mgr. Bohdany Beranové a Ing. Marie Bakešové. Exkurze proběhla v rodinné čokoládovně nabízející pralinky, tabulkové čokolády, čokoobrázky, v malé prodejně nedaleko přerovského zámku. Žákyně si vyslechly odbornou přednášku týkající se produktů, které jsou vyráběny z pravé čokolády od světových producentů. Jejich chemickou konzervovací a použitím kakaové másla. V rámci exkurze také proběhla degustace jednotlivých čokoládových výrobků. Přerovská čokoládovna také obdržela značku Regionální produkt Haná, kterou obdrželi jako ocenění jejich kvalitní práce.

Vzájemné učení žáků ZŠ a SŠ o povrchových úpravách v extariéru i interiéru

Dne 25. 2. 2015 byl pro žáky oboru malíř a zedník, ale i pro žáky ZŠ B. Němcové zorganizován workshop o nových nátěrových hmotách, tenkovrstvých omítkách a také o moderních malířských dekorativních technikách. Pan  Václav Kubíček  a jeho kolega pan Vik z firmy Barvy laky – Teluria seznámili žáky s novými výrobky a technologickými postupy jejich použití. Novinkou bylo, že použití  nátěrových hmot, omítek i dekorativních technik si mohli vyzkoušet jak naši žáci, ale i žáci základní školy, kteří se teprve budou rozhodovat o svém budoucím povolání a tyto zkušenosti by jim mohly napomoci v rozhodování. I když workshop trval více než 3 hodiny, lektoři dokázali žáky aktivně vtáhnout do diskuze vhodnými otázkami a hlavně drobnými odměnami za správnou odpověď. Přínosem byla přednášky také pro vyučující odborných předmětů.  Tento workshop vzájemného učení proběhl jako aktivita projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“.

Odborný seminář

Dne 19. 2. 2015 se žáci všech ročníků oboru Malířské a natěračské práce a žáci prvního ročníku oboru Zedník zúčastnili odborného semináře firmy PPG Architectural Coatings EMEA. Tato firma je předním výrobcem nátěrových hmot a dalších speciálních výrobků v ČR, sdružuje oblíbené značky Primalex, Balakryl, Johnstone´s a Bondex. Seminář byl zaměřen na představení různé povrchové úpravy materiálů a byl doplněn praktickými ukázkami. Některé techniky povrchových úprav si žáci přímo vyzkoušeli pod vedením odborného lektora Radovana City. Seminář přispěl k doplnění znalostí nejen žáků, ale i vyučujících odborných předmětů.  Tento seminář proběhl jako volnočasová aktivita projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“.

Exkurze do ČOV

Dne 11. 2. 2015 se žáci oboru Instalatér zúčastnili odborné exkurze do čistírny odpadních vod. Žáci se seznámili s principem biologického a chemického čistění a základní části ČOV. Exkurzi zorganizovala Ing. H. Mrvová.

Exkurze na mezinárodní výstavu Info  Therma 2015

Dne 21. 1. 2015 se uskutečnila exkurze na mezinárodní výstavu Info Therma 2015 v Ostravě Černá louka. Žáci oboru instalatér si prohlédli technické novinky topenářských výrobků, tepelných čerpadel, měřící a regulační techniky, zateplování objektů, nových zdících prvků.

Preventivní programy s Policii ČR

Mezi preventivní aktivity, pořádané na naší škole, patří besedy žáků se strážníky Policie ČR z Přerova o drogách, jejich účincích na organismus člověka a policejní práci strážníků. Tyto besedy se koncem ledna uskutečnily ve třídě AZ2 a E3. Strážníci žákům vysvětlili škodlivost užívání psychotropních látek, ukázali jim také vzorky některých druhů drog. Vše doplnili svými zkušenostmi z policejní praxe. Besedy se zúčastnil také služební pes, který předvedl praktické vyhledávání drog. Žáky zaujaly také ukázky výcviku tohoto služebního psa a zkušenosti o využití těchto služebních psů při vyhledávání drog a výbušnin

Sdílení odborných učeben žáky ZŠ V rámci aktiv projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ probíhá výuka žáků zapojených základních škol v našich odborných učebnách, které jsme dovybavili učebními pomůckami z finančních prostředků tohoto projektu. Učebny jsou využívány také k odborné výuce našich žáků. Jedná se o učebny pro výuku stavebních předmětů, elektrotechniky, diagnostiky automobilů a pro odborný výcvik strojírenských oborů. Žáci základních škol si mohou v učebnách vyzkoušet různá fyzikální měření, seznámit se se základy technických oborů, které na naší škole vyučujeme a prohloubit si tak znalosti z fyziky, chemie a získat další přírodovědné a technické znalosti. Výuka je pro ně zajímavější, protože mohou být využívány přístroje a různé pomůcky, které na své škole nemají. Sdílení odborných učeben se již od loňského roku zúčastňují žáci ZŠ Želátovská, ZŠ B. Němcové, ZŠ Malá Dlážka, ZŠ Svatopluka Čecha  a ZŠ Nám. Míru z Kojetína.

 Vědomostní olympiáda instalatérů V rámci podpory motivace a zdravého soutěžení žáků se uskutečnila v měsíci lednu vědomostní olympiáda žáků oboru Instalatér. Žáci si tak mohli ověřit své znalosti před blížícími se krajskými soutěžemi žáků tohoto oboru. Olympiády se zúčastnili žáci druhého a třetího ročníku tohoto oboru. První místo získal žák druhého ročníku Adam Eger, druhé místo obsadil žák třetího ročníku Jaroslav Vařecha. Oba dva tito žáci budou školu reprezentovat v krajském kole instalatérské soutěže. Na třetím místě se umístil opět žák druhého ročníku David Zapletal. Vítězům blahopřejeme a doufáme v jejich úspěch  i v krajském kole.

Preventivní besedy se zdravotní tématikou

Je HIV a AIDS totéž? Co přesně je chování, kterým se mohu vystavit riziku nakažení? Jsou homosexuálové vystaveni vyššímu riziku nakažení? Týká se HIV/AIDS opravdu jen „rizikových skupin“, tedy homosexuálů a narkomanů? A jak se dá/nedá žít s takovou diagnózou? O tom všem a o mnoha dalších příbuzných tématech a o životních zkušenostech besedovali dne 10. 12. naši žáci třídy E1 a ZOK1 s lektorkou z Národní sítě podpory zdraví, o. s. p. Annou Stojanovu. Jsme rádi, že můžeme v rámci projektu prevence zprostředkovávat studentům setkání s odborníky v oboru a snad jim i pomoci k zamyšlení se sám nad sebou, nad respektem ke svému zdraví a životu a stejně tak nad respektem ke zdraví a životu lidí kolemnás.

Přenáška „Předcházej problémům s penězi“

Dne 23. 10. 2014 se žáci třídy ZeI1 a ZOK3 zúčastnili přednášky“Předcházej problémům s penězi“, které měla zvýšit finanční gramotnost žáků. Tuto aktivitu pořádaly neziskové organizace – Armáda spásy, Charita Olomouc, Člověk v tísni, Charitas v rámci Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Lektorka Mgr. M. Vinklárková nejprve žáky uvedla do problematiky sestavování rodinného rozpočtu, aby byli žáci schopni rozlišit, co patří do příjmu a co do výdajů a jak své příjmy zvýšit a naopak jak snižovat své náklady. Další část přednášky se týkala dluhové tématiky. Žáci se seznámili s tím, co následuje při nesplácení závazků, a získali návod, jak postupovat a reagovat při řešení dluhových problémů a jak předcházet exekucím. Tato aktivita proběhla v rámci projektu prevence „Učíme se zdravě a bezpečně žít“.

Výtvarná dílna na téma chudoba

Dne 23. 10. 2014 se žáci třídy E2. zúčastnili programu „Výtvarná dílna na téma chudoba“. Tuto aktivitu pořádaly neziskové organizace – Armáda spásy, Charita Olomouc, Člověk v tísni, Charitas v rámci Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Na výtvarné dílně žáci ztvárnili různými technikami svou představu o životě a bydlení sociálně slabých a chudých lidí. Svou představu pak mohli srovnat s realitou zachycenou na fotografiích a s informacemi, které jim poskytli odborníci, kteří se pohybují v prostředí, kde tito lidé žijí a pomáhají jim v jejich nelehkém životě. Žáci si mohli uvědomit, do jaké míry se jejich představy shodují s realitou a v čem se rozcházejí.  Na závěr žáci také diskutovali s odborníky o byznysu s chudobou a ubytovnách v Přerově a dalších otázkách daného tématu.Tato aktivita proběhla v rámci projektu prevence.

Den zdravého životního stylu

Které potraviny bychom měli jíst, abychom byli zdraví nebo jaký je význam pohybu a duševní hygieny v našem životě, to vše se mohli žáci naší školy dozvědět na již tradičně organizovaném Dnu zdravého životního stylu, který se konal 26.10.2014. Tuto aktivitu velmi profesionálně připravily žákyně oboru Stravovací a ubytovací služby pod vedením vyučujících Jitky Doleželové a Bohdany Beranové. Také letos se podařila spolupráce s některými dodavateli potravin školní jídelny, kteří poskytli na tuto aktivitu své produkty, za což jim děkujeme. Tyto potraviny sloužily nejen jako ukázky zdravé výživy, ale také si na nich žáci pochutnali, protože děvčata z nich připravila občerstvení pro jednotlivé třídy. Poděkování patří také vedoucí školní jídelny p. Vidrmanové, která zprostředkovala kontakt s dodavateli a  poskytnutí potravin zdravé výživy.  Žákyně oboru Stravovací a ubytovací služby kromě přípravy zdravých potravin nakreslily také plakáty, vytvořily prezentace k danému tématu a „učili“ své spolužáky a ostatní žáky naší školy, jak zdravě žít.  Žáci  nebyli však jen pasivními posluchači, ale mohli si své znalosti o zdravé výživě změřit se svými spolužáky v soutěžích, které si pro ně vyučující připravili – soutěžní test, křížovky a poznávání potravin.  Nechyběl také zábavný test na ověření, jak žáci zdravě žijí s návodem, jak zlešit svůj životní styl. Díky sponzorům mohli ochutnat různé druhy mléčných výrobků, cereálií, celozrnného pečiva, zeleniny a ovoce. Byly pro ně připraveny různé zdravé pomazánky a cukroví z ovesných vloček. Součástí byla také výstavka zdravých potravin. S některými potravinami zdravé výživy se žáci běžně nesetkávají a někteří se s nimi seznámili dnes poprvé jako například s pohankou, jáhly, kuskusem nebo crzenou. Dne zdravé životního stylu se zúčastnilo 7 tříd. Tato aktivita proběhla v rámci preventivního projektu „Učíme se bezpečně a zdravě žít“, který je dotován MŠMT.

Workshop vzájemného učení  žáků ZŠ B. Němcové a žáků SŠT Dne 16. 10. 2014 se uskutečnil workshop vzájemného učení žáků ZŠ B. Němcové a žáků naší školy.  Žáci ZŠ si za pomoci našich žáků vyzkoušeli některé činnosti učebních a studijních oborů, které na naší škole vyučujeme. Žáci (7 – 9 tříd ZŠ) pracovali ve  třech skupinách, a to v dílně malířské, kde se seznámili a vyzkoušeli si malířské dekorativní techniky, dále v soustružnické dílně, kde viděli práci našich žáků na soustruzích a také si prohlédli práci našich budoucích optiků. Byl zařazen program o stolničení a přípravě teplých nápojů. Dílny vedli vyučující odborného výcviku a žáci SŠT pomáhali v realizaci činností, které byly pro žáky ZŠ připraveny. Tato aktivita probíhala v dílnách a učebnách školy na ulici Kouřílkově a Bří Hovůrkových.

Workshop „C´EST LA VIE“

Pro žáky třídy AZ 2. a JMOK 2. byl v průběhu října zorganizován workshop „C´EST LA VIE“, který byl veden lektory organizace Člověk v tísni, o.p.s.  Workshop proběhl v rámci projektu prevence „Učíme se zdravě a bezpečně žít“ a byl zaměřen na získávání sociálních kompetencí. Hlavními tématy workshopu bylo vzdělávání, zaměstnání, bydlení, komunikace s úřady, trávení volného času, ale i nástrahy v podobě hazardu. Workshop simuloval životní situace, kdy žáci na začátku dostali občanský průkaz, peněžní částku a během workshopu měli za úkol nasbírat co nejvíce bodů, které se jim sčítávaly za získání vzdělání, bydlení, práce apod. Žáci měli několik možností, jak dojít k cíli, mohli volit různé strategie. Vyzkoušeli si také pohovor u přijímacího řízení, u zaměstnavatele, zorientovali se v systému různých úřadů, naučili se psát životopis a vyplňovat různé formuláře, ale někteří i těžkou situaci, kdy věškeré body prohráli při hazardních hrách. Během workshopu si žáci vyzkoušeli různé modely chování, způsoby uvažování a různé dovednosti potřebné pro budoucí samostatný život.

Přednáška „Nelegální práce“

Dne 10. 10. 2014 se žáci třetích ročníků  – třídy A3, JMZe3, IT3 zúčastnili přednášky oblastního inspektorátu práce, která proběhla v rámci projektu EU „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“ .  Žáci se seznámili s pojmem nelegální práce, přednášející jim vysvětlili společenskou škodlivost tohoto jevu a rizika spojená s jejím výkonem pro občana. Dále byli žáci seznámeni se základními pracovněprávními vztahy a základními právy a povinnostmi z nich plynoucími.  Přednáška dala žákům základní informace, aby byli připraveni na to, až po ukončení studia vstoupí na trh práce.

Adaptační soustředění ZeI1

Ve dnech 24. a 25. 9 byl také pro třídu ZeI 1.zorganizován adaptační kurz, který se uskutečnil opět ve Středisku volného času BIOS a program pomáhalo organizovat Hnutí Žebřík o.s. Žáci třídy prožili se svou třídní učitelkou Ing. M. Bakešovou, učitelem odborného výcviku J. Pospíšilem a výchovnou poradkyní Ing. J. Doleželovou dny plné her a sportovních aktivi, které jim napomohly se vzájemně poznat a respektovat. Adaptační kurz byl součástí projektu prevence „Učíme se bezpečně a zdravě žít“, který je dotován MŠMT.

Adaptační soustředění třídy E1

Ve dnech 22. a 23. 9 byl pro třídu E 1.zorganizován adaptační kurzy,  jehož cílem bylo usnadnění přechodu žáků na jiný typ vzdělávání a také pomoci neformálním způsobem k vzájemnému poznání žáků, žáků a vyučujících. Při společných aktivitách si žáci začali budovat kolektiv, který by měl fungovat jako tým, ve kterém není místo pro netolerantní chování, šikanování, který dokáže společně řešit problémy, spolupracovat a respektovat se. Žáci třídy E1. prožili se svým třídním učitelem, učitelem odborného výcviku a výchovnou poradkyní dny plné her a sportovních aktivit. Bohužel nám nepřálo počasí, ale na dobré náladě a pohodě se to neodrazilo. Zázemí opět poskytlo Středisko volného času BIOS a program pomáhalo organizovat Hnutí Žebřík o.s.. Adaptační kurz byl součástí projektu prevence „Učíme se bezpečně a zdravě žít“, který je dotován MŠMT.

Akce: 2013/14

Preventivní program Kappa – Help

Dne 17. 6. žáci ZTI1., 20. 6. žáci třídy E2 a 23. 6. Žáci třídy E1. se zúčastnili interaktivního preventivního programu Kappa – Help. Mgr. Andrea Dortová a Bc. Petra Kadlecová seznámili žáky s činností o.s. Kappa – Help, s jejich terénními programy a provedli je nízkoprahovým zařízením Metro.Seznámili je s kontakty, které mohou využít v případě, že by se ocitli  v tíživé situace. Aktivita proběhla v rámci preventivního projektu „Učíme se zdravě a bezpečně žít“ a byla hrazena z dotace tohoto projektu.

Exkurze do ČOV Přerov

Dne 20. 6. 2014 žáci druhého ročníku oboru instalatér s vyučující H. Mrvovou byli na exkurzi v čistírně odpadních vod v Přerově – Lověšicích. Seznámili se s vysoce účinnou technologií čistění odpadní vody, která má několik stupňů čistění včetně biologického a dále kalovým hospodářstvím.

Exkurze do pekárny Racek

Dne 20. 6. 2014 žákyně prvního a druhého ročníku oboru SUS s vyučujícími B. Beranovou a H. Pospíšilovou navštívily  pekárnu Racek, s.r.o, kde se mohly seznámit s výrobou chleba na automatizovaných linkách a s výrobou širokého sortimentu jemného pečiva a speciálních výrobků vyráběných klasickým ručním způsobem.

Ekologická exkurze ve sběrném dvoře TSMP

V rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání“ se dne 12. 6. 2014 žáci prvního ročníku oboru MNP a oboru SUS zúčastnili odborné exkurze ve sběrném dvoře TSMP. Tato aktivita měla návaznost na volnočasovou aktivitu – kroužek stavebních předmětů. Nejprve ve vestibulu TS proběhla odborná přednáška, ve které pracovník TSMP p. Antl vysvětlil žákům principy skládkování odpadu, jeho recyklace, spalování (dopad umístění spalovny v Přerově na jeho obyvatelstvo) a třídění odpadu. Následovala beseda s žáky a zodpovězení dotazů. Nakonec žákům ukázal sběrný dvůr, kde žáci viděli, co vše je nebezpečný odpad, který nepatří do běžného komunálního odpadu. Zdůraznil jeho nebezpečí pro přírodu a lidský organismus.

Program Ke Světovému dni životního prostředí

Dne 11. 6. 2014 byl v rámci projektu prevence „Učíme se zdravě a bezpečně žít“ zorganizován ke Světovému dni životního prostředí projektový den zaměřený na problematiku ochrany a tvorby životního prostředí. Tento program pro žáky třídy E 1. vytvořily vyučující Mgr. Bohdana Beranová a Ing. Jitka Doleželová. V první části projektového dne žáci shlédli prezentaci o významu třídění odpadů, recyklaci odpadu včetně stavebního, nakládání s nebezpečným odpadem a možnostech jak pomoci při tvorbě a ochraně přírody kolem nás. Vyučující žáky informovali o Světovém dni životního prostředí a o jeho letošním tématu „Connect with the World Wide Web of Life“, jež reflektuje potřebu spojení mezi námi a životem na Zemi. Takové spojení může být navázáno prostřednictvím moderních technologií, ale i tradičně tím, že se spojí jednotlivci a organizace na podporu společného životního prostředí. Pak následovala debata, kdy se žáci podělili o své zkušenosti s tříděním odpadu ve svém okolí, ale i o tom, jak je trápí, jak někteří lidé devastují přírodu „černými“ skládkami, vlastní leností a netečností. Hlavní částí projektového dne byla tvorba Ekoplakátů, které by měly být návodem ostatním žákům, jak  třídit odpad. Žáci mohli využít jakýchkoliv výtvarných technik, aby plakát byl co nejzajímavější. Pak žáci svůj výtvor prezentovat před svými spolužáky a odbornou porotou sestavenou z vyučujících. Porota hodnotila nejen prezentaci znalostí o daném tématu, ale také výtvarné zpracování plakátu. První místo získaly žákyně Věra Drábková, Šárka Konečná a Darina Křížanová, které byly odměněny užitečnými cenami zakoupenými z dotace preventivního projektu.

Preventivní program o lidských právech

Pro žáky tříd E1., E2. byla vyučujícími Mgr. Pavlou Molinovou a Ing. Jitkou Doleželovou zorganizována interaktivní projektová výuka „Každý jsme jiný se stejnými lidskými právy“. Tato aktivita proběhla v rámci preventivního projektu „Učíme se zdravě a bezpečně žít“ a výuky OBN. Žáci měli nejprve samostatně získat potřebné informace k problematice kulturních odlišností, lidských práv a jejich porušování. Žáci pracovali většinou ve dvojicích. Pak následoval program, ve kterém na příkladech příběhů žáci mohli pochopit pojmy jako je diskriminace, rasismus, předsudky aj. Dalším úkolem pro žáky bylo vytvořit ze získaných informací plakáty na dané téma. Při jejich tvorbě mohli použít různé výtvarné prostředky – fotografie, kreslení obrázků, koláže aj. Pak následovala prezentace vytvořených plakátů, před spolužáky a žáky ostatních stavebních oborů. Z žáků ostatních tříd a vyučujících byla vytvořena porota, která posuzovala zajímavost informací, výtvarné zpracování plakátů a úroveň prezentace. První místo v této soutěži získala žákyně třídy E1. Věra Drábková. Vítězové soutěže obdrželi pěkné ceny zakoupené z dotace preventivního projektu.

Projekt „Podpora technického vzdělávání..“

Od října roku 2013 probíhají v rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ na naší škole kroužky přírodovědných předmětů, které mají zajímavou formou předat nové znalosti a dovednosti žákům vybraných přerovských základních škol i žákům naší školy. Kroužky jsou zaměřeny na stavebnictví, elektrotechniku, autoopravárenství, strojírenství a práci se dřevem. Vyučující se snaží žákům ZŠ přiblížit učební a studijní obory naší školy, nastínit jim, jakou problematikou se zabývají, co je potřeba zvládnout, aby se z nich stali dobří řemeslníci a odborníci. Kroužky pro žáky naší školy slouží k rozšíření učiva žákům, kteří mají zájem více proniknout do problematiky zvoleného oboru, získat podrobnější znalosti o progresivních technologiích a materiálech, popřípadě si již získané znalosti upevnit. V kroužcích jsou využívány také aktivity, které si navrhují žáci sami, které vycházejí z jejich zájmů a potřeb. Pro zvýšení atraktivity a navázání výuky na reálnou praxi jsou kroužky obohaceny o exkurze ve firmách, odborné přednášky odborníků z praxe, návštěvy muzeí a technických zajímavostí. Kroužky budou probíhat také v příštím školním roce.

Malířská olympiáda

V rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ byla pro žáky oboru Malířské a natěračské práce, kteří navštěvují stavební kroužek, zorganizována vědomostní olympiáda. Své znalosti si změřilo 20 žáků prvního až třetího ročníku tohoto oboru. Nejlépe se umístil žák 2. ročníku Michal Zaoral, druhé místo obsadil žák třetího ročníku Jiří Kulička a třetí místo patří Zdeňku Koutnému z třetího ročníku. Výsledky olympiády ukázaly, že rozšiřování a prohlubování učiva v kroužku má smysl a je přínosem pro žáky.

Workshop a exkurze žáků SŠ a ZŠ – vzájemné učení

Žáci stavebních oborů a žáci ZŠ B. Němcové se dne 21. 5. 2014 zúčastnili interaktivního workshopu „Nanášecí technika firmy Graco“, aby si rozšířili své znalosti o povrchových úpravách předmětů a konstrukcí. Tato firma se zabývá výrobou stříkacího zařízení pro povrchové nanášení různých druhů nátěrových hmot. Aktivita proběhla v rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ jako vzájemné učení žáků SŠ a ZŠ. Workshop se uskutečnil v prostorách „Domu barev“, kde pak následovala exkurze a odborná přednáška o nátěrových hmotách a pracovním nářadí a pomůckách pro stavební obory. Pro obě skupiny žáků bylo toto téma zajímavé, protože nanášení nátěrů se uplatní i při různých hobby zájmech. Lektoři firmy Graco i pracovníci Domu barev, vysvětlil žákům postupy nanášení nátěrových hmot různými technologiemi, ukázal jim práci se vzduchovou pistolí, různé aplikace nátěrových hmot a představili různé typy stříkání včetně vysokotlakého. Během exkurze si žáci prohlédli různé nářadí a pomůcky, které používají hlavně malíři a zedníci, seznámili se s nejpoužívanějšími druhy nátěrových hmot. Žáci si mohli také některé aplikace vyzkoušet sami. Workshop i exkurze přispěly k doplnění znalostí žáků SŠ a poskytly nové informace žákům ZŠ. Setkání mladých malířů – Hlučín 2014

Odborné učiliště a Praktická škola v Hlučíně pořádala ve dnech 20. – 21. 5. 2014 III. ročník setkání žáků učebního oboru Malířské a natěračské práce, kterého se opět zúčastnili také naši žáci v doprovodu vyučujícího OV tohoto oboru J. Pospíšila. Tato aktivita proběhla pod patronací Cechu malířů a lakýrníků ČR a starosty města. Naší školu prezentovali 2 žáci prvního ročníku oboru MNP Jakub Zaoral a František Lanc, kteří zvládli skutečně dobře jak povinné zadání (zvětšení geometrického motivu), tak i volnou techniku (fládrování, šablonování). Žáci prokázali zručnost i kreativitu a jejich výkony byly srovnatelné s ostatními zúčastněnými žáky, takže velmi dobře reprezentovali naší školu. Toto setkání také umožnilo žákům i vyučujícím porovnat schopnosti a dovednosti, poznat různý styl práce i nápaditost a vyměnit si zkušenosti.

Workshop „C´EST LA VIE“

Pro žáky prvních ročníků stavebních předmětů (třídy E1. a ZeTI1.) byl zorganizován workshop „C´EST LA VIE“, který byl veden lektory organizace Člověk v tísni, o.p.s.  Workshop proběhl v rámci projektu prevence „Učíme se zdravě a bezpečně žít“ a byl zaměřen na získávání sociálních kompetencí.  Hlavními tématy workshopu bylo vzdělávání, zaměstnání, bydlení, komunikace s úřady, trávení volného času. Workshop simuloval životní situace, kdy žáci na začátku dostali občanský průkaz, peněžní částku a během workshopu měli za úkol nasbírat co nejvíce bodů, které se jim sčítávaly za získání vzdělání, bydlení, práce apod. Žáci měli několik možností, jak dojít k cíli, mohli volit různé strategie. Vyzkoušeli si také pohovor u přijímacího řízení, u zaměstnavatele, zorientovali se v systému různých úřadů, naučili se psát životopis a vyplňovat různé formuláře. Během workshopu si žáci vyzkoušeli různé modely chování, způsoby uvažování a různé dovednosti potřebné pro budoucí samostatný život.

Odborná přednáška „Povrchové úpravy předmětů“

Žáci stavebních oborů a žáci ZŠ B. Němcové si dne 23. 4. 2014 rozšířili své znalosti o povrchových úpravách předmětů na odborné přednášce firmy EST+ a.s. Tato firma se zabývá výrobou stříkacího zařízení pro povrchové nanášení různých druhů nátěrových hmot včetně metalíz. Tato aktivita proběhla v rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ jako vzájemné učení žáků SŠ a ZŠ. Pro obě skupiny žáků bylo toto téma zajímavé, protože nanášení nátěrů se uplatní i při různých hobby zájmech. Lektor p. Papok, z uvedené firmy, vysvětlil žákům postupy nanášení nátěrových hmot různými technologiemi, ukázal jim práci se vzduchovou pistolí a představil různé typy stříkání včetně vysokotlakého. Přednáška přispěla k doplnění znalostí žáků SŠ a poskytla nové informace žákům ZŠ.

Workshop firmy John Guest Czech s.r.o

Interaktivní workshop firmy John Guest Czech s.r.o, která se zabývá výrobou spojovací techniky trubek vytápěcích systémů, proběhl dne 8.4.2014. Žáci a vyučující se dozvěděli novinky z oblasti nástrčné spojovací techniky,  systémů podlahového vytápění a dalších vytápěcích systémů. Součástí bylo také praktické předvedení lektorem p. Červenkou  a vyzkoušení uvedené techniky žáky.

Program „Finanční gramotnost“

Pro žáky druhých a třetích ročníků stavebních oborů a SUS (třída ZI2, E2, JMZe2, ZeI3) byly v dubnu zorganizovány přednášky o finanční gramotnosti. Lektorka Mgr. M. Vinklárková nejprve žáky uvedla do problematiky sestavování rodinného rozpočtu, aby byli žáci schopni rozlišit, co patří do příjmu a co do výdajů a jak své příjmy zvýšit a naopak jak snižovat své náklady. Další část přednášky se týkala dluhové tématiky. Žáci se seznámili s tím, co následuje při nesplácení závazků, a získali návod, jak postupovat a reagovat při řešení dluhových problémů a jak předcházet exekucím. Tato aktivita proběhla v rámci projektu prevence „Učíme se zdravě a bezpečně žít“.

Stavotech

Dne 28.4.2012 se žáci stavebních oborů zúčastnili exkurze na stavební výstavu STAVOTECH, která se konala již tradičně na olomouckém výstavišti. Tato aktivita je součástí projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“. Žáci i vyučujících odborných předmětů tak měli možnost se seznámit s novými stavebními materiály, progresivními stavebními technologiemi a novými trendy v urbanistice a architektuře.

Odborný seminář firmy IVAR

Dne 27. března 2014 byl pro žáky stavebních oborů zorganizován odborný seminář firmy IVAR, který se konal v učebně školy TV 2. Firma IVAR se zabývá výrobou součástí pro klimatizaci a regulaci otopných soustav. Tato aktivita proběhla v rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“. Hlavním tématem semináře byla problematika tepelných čerpadel a jejich využití při stavbě rodinných domů. Žáci a vyučující odborných předmětů oboru Instalatér, ale i další zájemci o tuto problematiku z řad žáků stavebních oborů, měli možnost se seznámit s novinkami této firmy a zopakovat si princip tepelných čerpadel a regulace otopných soustav.

Netradiční výuka o vodě

Ve čtvrtek 20. 3. 2014 si žáci stavebních oborů a SUS připomněli Světový den vody zajímavou a netradiční formou. Tento den probíhal ve škole projektový den „Voda základ života“.  Nejprve však celý týden probíhaly přípravy, při kterých žáci oboru MNP, SUS a Instalatér připravovali spolu se svými vyučující plakáty a prezentace zabývající se problematikou vody, jejího významu pro člověka, jejího nedostatku na Zemi, znečistění, ale i potřebou s touto vzácnou látkou šetřit. Žáci prvního ročníku oboru Instalatér vytvořili plakáty na téma úprava a čistění vody. Ve čtvrtek pak proběhl projektový workshop, na kterém žákyně 1. roč. SUS seznámily ostatní žáky stavebních oborů formou prezentací s informacemi týkajících se vody. Instalatéři popsali své plakáty a vysvětlili principy dodávky vody do nemovitosti, její úpravy a čistění. Nezapomnělo se ani na pitný režim a žáci se mohli občerstvit minerální vodou a oplatky. Na závěr byl pro všechny připraven vědomostní test a vyhodnoceni autoři nejlepších plakátů, na které čekaly pěkné ceny např. Flash disky a různé školní potřeby. Nejlepší plakát vytvořili žáci 1. roč. oboru Instalatér Petr Váňa a Zdeněk Růžička.  Tato aktivita proběhla v rámci projektu prevence „Učíme se zdravě a bezpečně žít“.

Beseda s kurátorkami pro mládež

Pro první ročníky – třídu E1., ZeTI1. byly zorganizovány besedy s kurátorkami pro mládež. Besedy proběhly dne20.2.2014 a 13.3.2014 na téma „Trestní odpovědnost dětí a mladistvých a soudní jednání“. Kurátorky vysvětlily průběh soudního jednání s mladistvými, zaměřily se na různé kazuistiky a rizikové chování dětí a mládeže.  Na konci besedy byl prostor pro dotazy žáků.  Tato aktivita proběhla v rámci projektu prevence „Učíme se zdravě a bezpečně žít“.

Odborný seminář firmy Xella

V únoru (13. 2. 2014) byl pro žáky stavebních oborů zorganizován odborný seminář firmy Xella CZ s.r.o., který proběhl v učebně školy TV 2. Tato aktivita proběhla v rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“.Zástupci firmy nejprve žákům představili konstrukční pórobetonový systém Ytong, který tvoří ucelený systém vhodný i k výstavbě rodinných domů, pak se zaměřili na nejdůležitější zásady montáže a práce s pórobetonovými dílci a také provedli praktickou ukázku ověření některých vlastností pórobetonových tvárnic. V závěru semináře odpovídali na praktické dotazy žáků, kteří se s tímto materiálem běžně setkávají na odborném výcviku. Seminář přispěl k doplnění znalostí nejen žáků, ale i vyučujících odborných předmětů.

Vědomostní olympiáda instalatérů

V rámci podpory motivace a zdravého soutěžení žáků se uskutečnila v měsíci lednu vědomostní olympiáda žáků oboru Instalatér. Žáci si tak mohli ověřit své znalosti před blížícími se krajskými soutěžemi žáků tohoto oboru. Z prvního ročníku prokázali nejlepší znalosti žáci Zdeněk Růžička a Jiří Vybíral, kteří se zúčastní krajského kola.  Mezi žáky druhého a třetího ročníku byl nejlepší Radek Filipík a Petr Juchelka, kteří také budou školu reprezentovat v krajském kole.

Beseda s Policií ČR – Právní vědomí

Dne 8. 1. 2014 proběhla beseda žáků třídy E1. a  dne 29.1.2014 třídy ZTI 1. na téma „Právní vědomí“. Lektorkou besedy byla Mgr. Miluše Zajícová z Policie ČR, která seznámila žáky nejen s důležitými pojmy dané problematiky, ale také uvedla různé kazuistiky kriminality mládeže a zodpověděla na dotazy žáků.

Program „Dopravní nehodovost mladých řidičů“

Dne 6. 1. 2014 se žáci třídy JMZ2. a 13. 2. 2014 žáci třídy E2. zúčastnili preventivního programu Policie ČR „Dopravní nehodovost mladých řidičů“, jehož součástí byla ukázka zásad poskytnutí první pomoci při nehodách a úrazech. Lektory programu byly Mgr. Miluše Zajícová (PČR) a Eva Mezírková – Barešová (ČČK). Žáci měli možnost si prakticky vyzkoušet poskytnutí první pomoci.

Beseda o zdravé výživě Poslední týden před vánočními prázdninami besedovali žáky oboru SUS a MNP o zásadách zdravého stravování s výživovou poradkyní Lucií Klvaňovou. Ta žákům radila, jak sestavit správný jídelníček, kterým potravinám se vyvarovat a které bychom naopak měli konzumovat nejčastěji. Upozornila na různé reklamní triky výrobců a dávala rady, jak přežít vánoční svátky bez tradičně nabraných kil. Před vánočním hodováním byla tato beseda určitě poučná.

Preventivní besedy se strážníky MP Přerov

V měsíci listopadu a prosinci besedovali žáci prvních ročníků stavebních oborů a SUS se strážníky Městské policie Přerov. Besedy proběhly v nové učebně MP v Kratochvílové ulici. Strážníci Pavel Vojtášek a Lenka Škodová seznámili žáky s prací městské policie, s právy a povinnostmi občanů města Přerova, se specifikami městské dopravy a řešením různých situací. Velmi ochotně odpovídali na dotazy žáků, které se týkaly různých oblastí jejich života. Nakonec si mohli žáci vyzkoušet střílet na terč laserovou pistolí. Besedy přispěly ke zvýšení právního vědomí našich žáků.

Návštěva odborníka z firmy Spokar
Pro žáky prvního a třetího ročníku oboru MNP a prvního ročníku oboru Zedník byla dne 28. 11. 2013 zorganizována beseda s odborníkem z firmy SPOKAR  panem Davidem Fučíkem, který žákům představil výrobní program této firmy. Zaměřil se hlavně na nářadí, které žáci těchto oborů budou ve své praxi potřebovat. Představil a názorně ukázal jednotlivé druhy štětců, štětek, válečků a další malířské a zednické nářadí a pracovní pomůcky. Seznámil žáky nejen s jejich praktickým použitím, ale poradil různé vychytávky, které usnadní práci s tímto nářadím. Pro žáky měl připravené katalogy výrobků a drobné reklamní předměty. Firma poskytla škole vzorky nářadí, které žáci využijí při práci v odborném výcviku, za které děkuje. Beseda byla přínosem jak pro žáky, tak i vyučující odborných předmětů Ing. J. Doleželovou a J. Pospíšila, protože v oboru jsou stále nějaké novinky, které se musíme učit.

Exkuze do hotelu FIT V měsíci listopadu se konaly 3 exkurze žákyň oboru Stravovací a ubytovací služby v přerovském hotelu FIT. Exkurze byly zorganizovány pro žákyně všech tří ročníků tohoto oboru a jejich hlavním cílem bylo, aby si žákyně vyzkoušely práci v opravdovém provozu. Nejprve si prohlédly ubytovací prostory, seznámily se se zásadami stlaní postelí a úklidu pokojů. Pak následovalo opakování a prohloubení učiva ze stolničení pod vedením provozní hotelu, která je provázela po celou dobu exkurze. Děvčata si mohla vyzkoušet založení inventáře v restauraci hotelu a na vlastnoručně připravené tabuli si pak pochutnaly na výborném poledním menu. Exkurze zorganizovala vyučující odborných předmětů Mgr. Bohdana Beranová.

Barmanská miniškola

Co všechno musí umět barman předvedl žákům oboru Stravovací a ubytovací služby David Neumann mistr ČR a vicemistr Evropy ve Flair bartendingu, který v listopadu navštívil naší školu. Ukázal žákům nejen míchání drinků, zasvětil je do barmanské kultury a poradil různé barmanské triky. Nakonec všechny přítomné, žáky i pedagogy, pobavil krátkou barmanskou show. Pro žáky to byla příležitost si uvědomit, jaké jsou možnosti, když někdo umí své řemeslo.

Den zdravého životního stylu

Které potraviny bychom měli jíst, abychom byli zdraví nebo jaký je význam pohybu a duševní hygieny v našem životě, to vše se mohli žáci naší školy, dozvědět na již tradičně organizovaném Dnu zdravého životního stylu. Tuto aktivitu velmi profesionálně připravili žáci oboru Ubytovací a stravovací služby pod vedením vyučujících Jitky Doleželové a Bohdany Beranové. Také letos se podařila spolupráce s některými dodavateli potravin školní jídelny, kteří poskytli na tuto aktivitu své produkty, za což jim děkujeme.  Poděkování patří také vedoucí školní jídelny p. Vidrmanové, která zprostředkovala kontakt s dodavateli a  poskytnutí potravin zdravé výživy.  Žáci oboru Stravovací a ubytovací služby kromě přípravy zdravých potravin, nakreslili také plakáty k danému tématu a pomocí prezentace „učili“ své spolužáky a ostatní žáky naší školy, jak zdravě žít, což bylo letošní novinkou.  Žáci si mohli své znalosti o zdravé výživě změřit se spolužáky v soutěžním testu, nápovědu mohli najít na plakátech zabývajících se zdravým životním stylem, které pro ně žáci oboru SUS připravili. Mohli také ochutnat různé druhy mléčných výrobků, cereálií, celozrnného pečiva, zeleniny a ovoce. Byly pro ně připraveny různé zdravé pomazánky a cukroví z ovesných vloček. Součástí byla také výstavka zdravých potravin. S některými potravinami zdravé výživy se žáci běžně nesetkávají a někteří se s nimi seznámili dnes poprvé jako například s pohankou, jáhly nebo crzenou.

Adaptační třídnické hodiny

V průběhu měsíce září proběhly adaptační třídnické hodiny v prvních ročnících stavebních oborů – třídy E1., ZeTI1. , jejichž cílem bylo vzájemné poznávání žáků  a žáků a třídního učitele. Kromě seznamovacích her procvičovali žáci také různé sociální dovednosti, dále komunikaci, toleranci a snažili se vytvořit pravidla třídy. Třídnických hodin se zúčastnila také metodička prevence Ing. Jitka Doleželová.

Akce: 2012/13

Program „Život v České republice očima cizinců“

Žáci třídy JMZe1. se dne 26. června aktivně zapojili do programu „Život v České republice očima cizinců“. Cílem tohoto programu, který proběhl v rámci projektu POP UP, bylo objasnit žákům základní pojmy a vývoj týkající se migrace na uzení ČR a také přiblížit skupiny přistěhovalců na našem území. Součástí byla diskuze s cizincem (přistěhovalcem) o jeho důvodech pro příchod do ČR, zkušenostech a názorech na českou společnost a o kultuře země, z které přichází. Diskuze probíhala částečně také v angličtině, takže si žáci mohli vyzkoušet své jazykové schopnosti.

Exkurze – Městský dům

V červnu byla pro žáky prvního a druhého ročníku tříd E1. a E2. zorganizována exkurze do Městského domu v Přerově. Touto krásnou historickou budovou žáky provedla paní provozní D. Bonischová, která je seznámila s historií, ukázala jim jednotlivé prostory, kde se pořádají kulturní akce včetně šaten pro herce. Žáci oboru MNP se mohli seznámit s historickou malbou, různými malířskými technikami, se štukovou výzdobou a dalšími secesními prvky, které zdobí tuto budovu postavenou v novorenesančním stylu. Pro žáky oboru SUS byla zase zajímavou zkušeností návštěva restaurace, kavárny a kuchyně Městského domu. Pro oba obory byla exkurze obohacením o nové poznatky.

Soutěž ke Světovému dni životního prostředí

V rámci výuky předmětu ZECH proběhla ve třídy JMZe1. soutěž ekologických znalostí a kreativity. Dvojice žáků zpracovávala ekologické téma a  na základě toho pak vytvořila plakát. Žáci mohli využít jakýchkoliv výtvarných technik, aby plakát byl co nejzajímavější. Pak museli svůj výtvor prezentovat před svými spolužáky a odbornou porotou sestavenou z vyučujících a žáků jiné třídy. Porota hodnotila nejen prezentaci znalostí o daném tématu, ale také výtvarné zpracování plakátu. První místo získaly žákyně Eva Stuchlíková a Karolína Šromová, které zpracovaly téma „Období vývoje Země“.  Porota udělila ještě jedno první místo žákovi Luďkovi Turovskému, který zpracovával téma „Živé soustavy“.

Zvyšování odbornosti malířů

Dne 23. května byl pro žáky oboru MNP a prvního ročník oboru Zedník zorganizován praktický seminář firmy Jub.  Technický a obchodní poradce této firmy pan Milan Weiser a jeho kolega  nejprve představili jednotlivé nejvíce prodávané výrobky, vysvětlili způsoby jejich zpracování, nanášení a jejich použití. Pak následovala praktická ukázka provádění různých dekorativních technik. Každý žák si tak mohl vyzkoušet jednotlivé techniky a práci s materiálem od firmy Jub a získat cenné zkušenosti a rady od odborníka. V druhé části semináře se žáci seznámili s novými fasádními omítkami a barvami. Oba odborníci z praxe ochotně radili, vysvětlovali a odpovídali na dotazy našich žáků a bylo patrné, že jsou skutečně zapálenými odborníky. Velkým přínosem pro naši školu a žáky těchto oborů je také materiál, který firma poskytla na cvičné práce žáků, za což děkujeme. Nové poznatky získali nejen žáci, ale také vyučující.  Vzhledem k tomu, že se na trhu objevují nepřetržitě nové nátěrové hmoty a technologie, je třeba se stále vzdělávat.

Setkání mladých malířů v Hlučíně

Odborné učiliště a Praktická škola v Hlučíně pořádala ve dnech 20. – 21. 5. 2013 II. ročník setkání žáků učebního oboru Malířské a natěračské práce, kterého se poprvé zúčastnili také naši žáci v doprovodu vyučujícího OV tohoto oboru J. Pospíšila. Tato aktivita proběhla pod patronací Cechu malířů a lakýrníků ČR a starosty města. Naší školu prezentovali 2 žáci prvního ročníku oboru MNP Dominik Sklenář a Michal Zaoral, kteří zvládli skutečně dobře jak povinné zadání (zvětšení geometrického motivu), tak i volnou techniku (mramorování a šablonování). Žáci prokázali zručnost i kreativitu a jejich výkony byly srovnatelné s ostatními zúčastněnými žáky, takže velmi dobře reprezentovali naší školu. Toto setkání také umožnilo žákům i vyučujícím porovnat schopnosti a dovednosti, poznat různý styl práce i nápaditost a vyměnit si zkušenosti.

Přednáška „Sociální solidarita“

Žáci třídy E 2. a JMZe1 se dne 21.5.2013 zúčastnili přednášky na téma „Sociální solidarita – Mají se studenti podporovat, nebo by měli sami pomáhat?“, kterou lektorovala JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D. z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Přednáška proběhla v rámci projektu POP UP. Žáci si osvojili pojmy jako je sociální solidarita, sociální událost a prodiskutovali situace z běžného života týkající se sociálních dávek, na které mají nárok.

Mediální vzdělávání

Dne 6. 5. 2013 proběhly  na úseku TV 2 dva preventivně vzdělávací programy pro žáky třetích ročníků  (ZeTI3.) a ostatní plnoleté žáky. Jednalo se o mediální vzdělávací programy na téma Finanční gramotnost a Etická  výchova. Pořadatelem těchto programů je Etické fórum České republiky, o. s. a realizátorem  workshopů s našimi žáky byla organizace Resocia o.s.  Žáci se dozvěděli mnoho užitečných informací o nakládání s finančními prostředky, které budou moci využít ve svém osobním i praktickém životě.

Exkurze lázně Slatinice

Žáci oboru Stravovací a ubytovací služby dne 25. 4. 2013 navštívili lázně Slatinice, kde si prohlédli jednotlivé lázeňské domy (Hanačka, Balnea, Morava) a jejich vybavení. Zaměstnanci lázní jim ukázali způsoby stlaní postelí v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích a jejich úklid. Žáci dále navštívili lázeňskou jídelnu a kuchyni, kavárnu a restauraci a seznámili se se specifikami tohoto druhu stravování. Prohlédli si jednotlivé procedury a mohli si také vyzkoušet  venkovní pohybovou aktivitu – Nordic walking, která je součástí lázeňské léčby. Exkurze byla pro žáky novou zkušeností a poznatky budou moci uplatnit ve výuce.

Malířská olympiáda

Stalo se již tradicí, že si  v dubnu změří své znalosti žáci druhého a třetího ročníku oboru Malířské a natěračské práce ve vědomostní olympiádě. V letošním školním roce se nejlépe umístil žák 3. ročníku Jan Uruba, druhé a třetí místo však obsadili žáci druhého ročníku Jiří Kulička a Milan Behár. Výsledky olympiády ukázaly, že si třeťáci musí učivo ke zkouškám ještě pořádně zopakovat.

Výstava fotografií

K Mezinárodnímu dni památek a sídel uspořádali žáci stavebních oborů pod vedením Ing. J. Doleželové výstavu fotografií historických budov Přerova. Fotografie doplnili informacemi o historii, stavebním slohu dané památky  popřípadě různými zajímavostmi týkajících se těchto budov. Žáci naší školy, ale i návštěvníci školy a školní jídelny se tak mohli dozvědět více o našem městě.

Seminář pro žáky oboru Instalatér

 1. 4. 2013 proběhl pro všechny ročníky oboru Instalatér odborný seminář firmy IVAR. Tato firma se zabývá výrobou součástí pro klimatizaci a regulaci otopných soustav. Žáci a vyučující odborných předmětů tohoto oboru měli možnost se seznámit s novinkami této firmy a zopakovat si princip klimatizace a regulace otopných soustav.

Preventivní programy se zdravotní tématikou

V měsíci březnu a dubnu byly pro žáky prvních a druhých ročníků stavebních oborů a SUS zorganizovány preventivní besedy se zdravotní tématikou. Žáci třídy IT 1. měli besedu na téma „Kouření a jiné závislosti“, třída JMZe1. na téma „Prevence HIV, AIDS a ostatních pohlavně přenosných nemocí“, třída E1. na téma „Prevence drogových závislostí“ a třída E 2. besedovala na téma „Stres – příčiny a prevence“. Žáci získali nejen nové informace o daných tématech, ale byli také spolutvůrci interaktivního programu.

Školení malířů

Žáci oboru Malířské a natěračské práce a Zedník (první ročník) se 26. března zúčastnili i s vyučujícími odborných předmětů školení firmy JUB, pořádané v Přerově. Tato firma, vyrábějící nátěrové hmoty, se stará o stálé vzdělávání řemeslníků a stalo se již tradicí, že i žáci naší školy se této aktivity zúčastňují a získávají nové informace, které mohou využít při práci na odborném výcviku i v teoretické výchově.

Workshop „Výprava za čajovým lístkem“

Dne 17. 1. 2013 proběhl v prostorách Studentského klubu workshop „Výprava za čajovým lístkem“, který byl zorganizován v rámci projektu SMOK pro ubytované žáky na DM a žáky naší školy. Žáci se mohli pomocí zážitků všemi smysly seznámit s rozdílem mezi tradičním sypaným čajem, ručně sbíraným a „pytlíkovým“ strojně sbíraným čajem. Mohli tedy vnímat vůně, chutě, slyšet hudbu ze zemí, kde se tradičně čaj pěstuje a získat také informace o kultuře a zvycích těchto zemí.

Odborný seminář pro žáky oboru MNP a Zedník

 1. 1. 2013 se žáci všech ročníků oboru Malířské a natěračské práce a žáci prvního ročníku oboru Zedník zúčastnili odborného semináře firmy PPG Architectural Coatings EMEA.Seminář byl zaměřen na různé povrchové úpravy materiálů a byl doplněn praktickými ukázkami. Některé techniky povrchových úprav si žáci přímo vyzkoušeli pod vedením odborného lektora Radovana City.  Seminář přispěl k doplnění znalostí nejen žáků, ale i vyučujících odborných předmětů.

Fotografická soutěž

Žáci třídy E2 se zapojili do fotografické soutěže „Evropa všude, kam se podívám“, kterou připravilo pro žáky středních škol zájmové sdružení právnických osob OK4EU. Do soutěže se přihlásilo více než čtyřicet studentů z šestnácti škol. Naši žáci zaslali do soutěže 4 fotografie a všechny se dostaly do finále soutěže. Žák naší školy Josef Holub získal krásné druhé místo v této soutěži, a to v kategorii „Jak je Evropská unie vidět v mém regionu“. K úspěchu žákům gratulujeme.

Za tajemstvím čajového lístku

Poslední školní dny tohoto roku se žáci stavebních oborů zapojili do programu „Za tajemstvím čajového lístku“, který si pro ně připravili žáci třídy E2. Cílem programu bylo seznámit žáky s rozdíly mezi sypaným a „pytlíkovým“ čajem a s různými lokalitami v Asii a jejich kulturami, které se pěstováním čaje zabývají. Program byl také spojem s rozloučením se starým rokem. Nad šálkem čaje a dobrým vánočním cukrovím si žáci povídali a zahráli si i různé hry. Ve škole to zavonělo vanilkou a dobrou vánoční náladou. Poděkování patří také vyučujícím, kteří se na přípravě programu také podíleli.

Projekt  „Život menšin v ČR“.

Pro žáky třídy E1 a E3 byl vyučujícími Ing. Jitkou Doleželovou a M. Bakešovou v rámci preventivního projektu a výuky OBN zorganizován multikulturní program „Život menšin v ČR“. Žáci měli nejprve samostatně získat potřebné informace o dané menšině, o zemi jejího původu, o tradicích, zvycích a odlišnostech a životě menšiny v ČR. Žáci pracovali většinou ve dvojicích. Dalším úkolem pro žáky bylo vytvořit ze získaných informací dva plakáty, mohli použít různé výtvarné prostředky – fotografie, kreslení obrázků, koláže aj. Pak následovala prezentace vytvořených plakátů, před spolužáky a žáky ostatních stavebních oborů. Z žáků ostatních tříd a vyučujících byla vytvořena 8 členná porota, která posuzovala zajímavost informací, výtvarné zpracování plakátů a úroveň prezentace. První místo v této soutěži získaly žákyně třídy E1 Karolína Mrakavová a Kristýna Svobodová. Na druhém místě se umístila Aneta Bajerová a Lenka Janošová a třetí místo patřilo Tomáši Dvořákovi a Anně Drábkové. Vítězové soutěže získali pěkné ceny. Vítězům blahopřejeme.

Preventivní programy

V průběhu října a listopadu proběhly v prvních a druhých ročnících stavebních oborů preventivní programy, které vedli vyučující ve spolupráci s lektory organizace Kappa – Help Přerov. Programy s názvy Nebezpečí internetu a medií, Přátelství, Peníze a já, Nebezpečné závislosti byly interaktivní a zážitkové, takže žáci byli zároveň spolutvůrci programů. Tyto aktivity byly zorganizovány v rámci preventivního projektu „Učíme se zdravě a bezpečné žít“. V průběhu října a listopadu proběhly v prvních a druhých ročnících stavebních oborů preventivní programy, které vedli vyučující ve spolupráci s lektory organizace Kappa – Help Přerov. Programy s názvy Nebezpečí internetu a medií, Přátelství, Peníze a já, Nebezpečné závislosti byly interaktivní a zážitkové, takže žáci byli zároveň spolutvůrci programů. Tyto aktivity byly zorganizovány v rámci preventivního projektu „Učíme se zdravě a bezpečné žít“.

Exkurze v hotelu FIT

V rámci preventivního projektu „Učíme se zdravě a bezpečně žít“ žáci třídy E2 navštívili přerovský hotel Fit. Zde se nejprve seznámili s prací na recepci, dále navštívili jednotlivé pokoje, kde je pracovnice seznámily s vybavením a zásadami úklidu v četně sociálního zázemí pokoje. Žáci si všímali také dekorací a vymalování pokojů.  Provozní hotelu P. Valentovičová nás dále provedla dálšími prostorami hotelu jako jsou salónky, přednášecí sál, kavárna, kuřácký koutek, sauna, místnost pro hru golfu aj. Žáci nakoukli také do kuchyně hotelu, kde viděli práci profesionálů. Pak následoval zážitkový program, ve kterém se žáci seznamovali se zásadami zdravého veřejného stravování, zásadami stolničení a zakládání inventáře. Žáci byli aktivní, dokázali spoustu odborných otázek správně zodpovědět, byli zvídaví a ptali se na to, co jim nebylo jasné. Odměnou pro ně byla nakonec pěkně připravená tabule a dobrý oběd o čtyřech chodech. Pro žáky byla exkurze zážitkem, odborným přínosem a také to byl příjemný čas prožitý se spolužáky.

 1. ročník soutěže SUSO
12. a 13. října se naši žáci druhého ročníku oboru Zedník –  David Zapletal a Josef Kuma zúčastnili již 17. ročníku soutěže SUSO (Soutěž učebních stavebních oborů), která proběhla  na výstavišti v Ostravě.  Nejprve se žáci utkali v teoretické části, ve které odpovídali písemně na 30 otázek z oboru, pak následovala praktická část, ve které provedli zdění ze zdícího materiálu Porotherm, Ytong, KB–BLOK a stavbu komínového systému Schiedel. Po oba dva dny naši žáci pracovali s nasazením a podporou vyučujícího OV Josefa Pospíšila, ale konkurence byla velká. I přesto šesté místo našich žáků ze třinácti zúčastněných družstev je pěkná reprezentace školy.

Exkuze na výstavu Olima

V říjnu se již tradičně v Olomouci koná výstava gastronomie a nápojů OLIMA, na které  i letos nechyběli naši žáci oboru Ubytovací a stravovací služby (třída E1, E2). Na výstavě žáci mohli vidět produkci domácích i zahraničních pěstitelů ovoce, zeleniny,  včelařské produkty, přehlídku tykví nejrůznějších velikostí, tvarů či barev, výstavku hub s mykologickou poradnou, produkci domácích potravinářských firem a regionálních specialit. Součásti výstavy byla také ochutnávka různých specialit a doprovodné soutěže. Žáky nejvíce zaujala soutěž z řezání tykví.

Den zdravého životního stylu

Které potraviny bychom měli jíst, abychom byli zdraví nebo jaký je význam pohybu a duševní hygieny v našem životě, to vše se mohli žáci naší školy, ale i zaměstnanci a návštěvníci školy, dozvědět na již tradičně organizovaném Dnu zdravého životního stylu. Tuto aktivitu velmi profesionálně připravili žáci oboru Ubytovací a stravovací služby pod vedením vyučujících odborného výcviku Z. Zaťovičové a V. Kostelecké. Také letos se podařila spolupráce s některými dodavateli potravin školní jídelny, kteří poskytli na tuto aktivitu své produkty, za což jim děkujeme.  Poděkování patří také vedoucí školní jídelny p. Vidrmanové, která zprostředkovala kontakt s dodavateli a  poskytnutí potravin zdravé výživy.  Žáci oboru USS kromě perfektně připravené tabule zdravých potravin, nakreslili také plakáty pod vedením Mgr. B. Beranové a Ing. J. Doleželové, sestavili jídelníčky a recepty zdravých pokrmů. Žáci ostatních oborů si mohli své znalosti o zdravé výživě změřit se spolužáky v soutěžním testu, nápovědu mohli najít na plakátech zabývajících se zdravým životním stylem, které pro ně žáci oboru USS připravili. Hlavně však mohli ochutnat různé druhy mléčných výrobků, cereálií, celozrnného pečiva, zeleniny a ovoce. S některými potravinami zdravé výživy se žáci běžně nesetkávají a někteří je ochutnali dnes poprvé. Novinkou bylo měření váhy, tlaku, tuku, BMI a výživové poradenství, které zaštítily pracovnice Národní sítě podpory zdraví, o. s. pod vedením p. J. Stojanové. Žáci i dospělí se dozvěděli, kolik tuku nebo svalové hmoty jejich tělo obsahuje a co dělat, aby naše postava byla ideální. Aktivita proběhla v rámci projektu prevence Učíme se zdravě a bezpečně žít, který je dotovaný MŠMT.

Návštěva Štramberku

Žáci třídy IT1 a E1 navštívili v rámci projektu prevence „Učíme se zdravě a bezpečně žit“  město Štramberk. Zde si prohlédli „živý skanzen“ lidové architektury – roubené dřevěné domy, navštívili známou jeskyni Šipka a Štramberský hrad. Exkurze byla součástí adaptačních aktivit, ale také měla za cíl ukázat žákům um dřívějších řemeslníků a prohloubit  zájem o zvolený učební obor. Žáci strávili společné chvíle se svými spolužáky a vyučujícími, získali nové informace a poznatky.

Exkurze do vápenky Kotouč

Žáci prvních ročníků stavebních oborů  se dne 2. 10. 2012 zúčastnili odborné exkurze do vápenky Kotouč. Zde se nejprve seznámili s těžbou vápence v místním lomu, získali informace o historii těžby a výroby vápna i cementu a pak si prošli celý provoz výroby vápna. Odborný výklad  žákům podal provozní technik vápenky Ing. Holub.  Pro žáky je exkurze velkým přínosem, protože mohou názorně vidět to, co se učí ve škole jen teoreticky.  S žáky vápenku navštívili vyučující Ing. Z. Chvátal, Ing. J. Doleželová, J. Pospíšil.

Adaptační kurzy

Poslední týden v září byly pro žáky prvních ročníků stavebních oborů a USS zorganizovány adaptační kurzy,  jejichž cílem bylo usnadnění přechodu žáků na jiný typ vzdělávání a také  pomoci neformálním způsobem k vzájemnému poznání žáků, žáků a vyučujících. Při společných aktivitách si žáci začali budovat kolektivy, které by měly fungovat jako týmy, ve kterých není místo pro netolerantní chování, šikanování, které dokáží společně řešit problémy, spolupracovat a respektovat se. Žáci tříd JMZe1. a E1. prožili se svými třídními učiteli a učiteli odborného výcviku dny plné her a sportovních aktivit. Protože nám přálo počasí,  tak většina aktivit probíhala v přírodě a žáci si mohli užít podzimního sluníčka. Zázemí opět poskytlo Středisko volného času BIOS. Adaptační kurzy byly součástí projektu prevence „Učíme se bezpečně a zdravě žít“, který je dotován MŠMT.

Akce: 2011/2012

Program chování člověka za mimořádných situací

Konec roku byl věnován zážitkovému a výchovnému programu, který byl zaměřeny na chování člověka za mimořádných situacích. Žáci tříd ZeTI1 a E1 se v Požární stanici Přerov seznámili se zásadami jak se chovat při vzniku požáru, povodních, či jiných mimořádných situacích, co všechno musí umět a znát hasiči, s jakou pracuje technikou apod.

Preventivní program s odbornou soutěží 20. 6. 2012 ve třídě E1 proběhl preventivní program, který pro žáky zorganizovala ŠMP Ing. Jitka Doleželová s vyučující A. Galikovou. Program byl zaměřen na poznávání sama sebe, svých spolužáků, rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností a podporu zdravé soutěživosti žáků. Součástí programu byly také soutěže s odbornou i všeobecnou tématikou.

Výstava k 140 výročí Pivovaru ZUBR

 1. 6. 2012 třída E1 navštívila Muzeum J.A. Komenského v Přerově, kde zhlédla výstavu „Časy se mění, chuť zůstává“. Hlavně žáci oboru USS získali cenné informace o historii výroby piva.

Den otevřených dveří prodejny JUB

Dne 5. 6. 2012 se žáci prvního a druhého ročníku oboru Malířské a natěračské práce a vyučující Jitka Doleželová a Josef Pospíšil zúčastnil slavnostního otevření nové prodejny firmy JUB, na které dostali pozvání od obchodního poradce této firmy pana Milana Weisera, který se školou dlouhodobě spolupracuje. Žáci se na této akci mohli seznámit s novými materiály firmy JUB, zhlédli stříkání nové barvy Revitalcolor, seznámili se se stříkací technikou firmy Graco. Pracovníci obou firem ochotně žákům poskytli informace o dalších technologiích, předvedli jim také nové dekorativní malířské techniky. Získané poznatky mohou žáci uplatnit ve škole i na odborném výcviku.

Stavební veletrh Brno

Dne 26.4.2012 se žáci všech stavebních oborů zúčastnili exkurze na Stavební veletrh Brno. Žáci i vyučujících odborných předmětů tak měli možnost se seznámit s novými stavebními materiály, progresivními stavebními technologiemi a novými trendy v urbanistice a archtektuře.

1.Studentská konference o globálních problémech

 1. dubna se uskutečnila na naší škole 1. Studentská konference o globálních problémech. Žáci stavebních oborů a USS vytvořili 25 prezentací o důležitých globálních problémech, jako jsou např. chudoba, znečisťování přírody odpady, třídění odpadů a recyklace, nezdravé potraviny, zásady výživy, terorismus, anorexie a bulimie, psychotropní látky a jejich účinky na člověka, rasismus, alternativní zdroje energie aj. Žáci prezentovali svou práci před svými spolužáky, žáky ostatních oborů a také porotou, která posuzovala kvalitu zpracování prezentace, aktuálnost a zajímavost zvoleného tématu a schopnost kvalitně předat informace a zaujmout. Po každé prezentaci následovala diskuze o daném tématu, do které se zapojili žáci i zúčastnění vyučující. Porotu tvořili jak vyučující tak zástupci žáků z jednotlivých tříd a také host naší konferenceRNDr. Yvona Machalováz odboru životního prostředí Magistrátu města Přerova.  O přestávce bylo pro žáky připraveno občerstvení a o obsluhu žáků se postarali žáci oboru USS. Konference byla ukončena vyhodnocením soutěže o nejlepší prezentaci a předáním pěkných cen úspěšným žákům.  První místo v soutěži získal Zdeněk Uhýrek  (třída KT3), druhé místo Daniel Bryš (třída KT3), třetí místo Sabina Zajícová (třída E1), čtvrté místo Monika Všetečková a páté místo Michal Bezděk (třída KT3).  Konference se zúčastnilo 45 žáků, účinkujících bylo 23 žáků. Konference měla dobrou úroveň a byla poučením pro všechny zúčastněné.

Zvyšování odbornosti malířů

 1. dubna byl pro žáky oboru malíř a malířské a natěračské práce zorganizován praktický seminář firmy Jub.  Technický a obchodní poradce této firmy pan Milan Weiser nejprve představil jednotlivé nejvíce prodávané výrobky, vysvětlil způsoby jejich zpracování, nanášení a jejich použití. Pak následovala praktická ukázka provádění různých dekorativních technik. Každý žák si tak mohl vyzkoušet jednotlivé techniky a práci s materiálem od firmy Jub a získat cenné zkušenosti a rady od odborníka. Pak žákům pan Weiser představil program Design studio software, pomocí něhož se navrhují barevné kombinace maleb a nátěrů fasád, který by byl vhodnou pomůckou také pro výuku odborného kreslení a technologie. Pan Weiser velmi ochotně radil a vysvětloval a bylo patrné, že je skutečně zapálený odborník, který naučil naše žáky nové dovednosti. Velkým přínosem pro naši školu a žáky tohoto oboru je také materiál, který firma poskytla na cvičné práce žáků, za což děkujeme. Nové poznatky získali nejen žáci, ale také vyučující tohoto oboru, protože se na trhu objevují stále nové nátěrové hmoty a technologie a je třeba se stále vzdělávat.

Besedy s městskou policií

V prvních týdnech měsíce dubna besedovali žáci prvních ročníků stavebních oborů a USS se strážníky Městské policie Přerov. Strážníci Pavel Vojtášek a Lenka Škodová seznámili žáky s prácí městské policie, s právy a povinnostmi občanů města Přerova, se specifikami městské dopravy a řešením různých situací. Velmi ochotně odpovídali na dotazy žáků, které se týkaly různých oblastí jejich života. Besedy přispěly ke zvýšení právního vědomí našich žáků.

Malířské techniky v praxi

Dne 28. 3. 2012 byla pro žáky oboru malíř a zedník zorganizována odborná přednáška o nových nátěrových hmotách, tenkovrstvých omítkách a také o moderních malířských dekorativních technikách. Pan Miroslav Koubek a jeho kolega Václav Kubíček z firmy Barvy laky Teluria seznámili žáky s novými výrobky a technologickými postupy jejich použití. Novinkou bylo, že ukázky praktického použití dekorativních technik předváděli skoro stejně staří pracovníci, jako jsou naši žáci, kteří vloni úspěšně ukončili učební obor malíř. I tento příklad by mohl být pro naše žáky motivující. I když přednáška trvala více než 3 hodiny, dokázali žáky aktivně vtáhnout do diskuze vhodnými otázkami a hlavně drobnými odměnami za správnou odpověď. Přínosem byla přednášky také pro vyučující odborných předmětů.

Školení malířů

Žáci oboru Malířské a natěračské práce se v březnu zúčastnili i s vyučujícími odborných předmětů školení firmy JUB, pořádané v Olomouci. Tato firma, vyrábějící nátěrové hmoty, se stará o stálé vzdělávání řemeslníků a stalo se již tradicí, že i žáci naší školy se této aktivity zúčastňují a získávají nové informace, které mohou využít při práci na odborném výcviku.

Protidrogová prevence

V průběhu měsíce března proběhly u žáků prvních a druhých ročníků stavebních oborů programy organizace Resocia zaměřené na protidrogovou prevenci. Žáci se dozvěděli spoustu nových informací o škodlivých účincích psychotropních látek, ale také se učili asertivnímu odmítnutí drogy nabízené kamarádem. Dozvěděli se i užitečné rady, kde hledat pomoc. Programu se zúčastnili žáci tříd E1, ZeTI1, ZeI2.

Vědomostní olympiády stavařů

V rámci podpory motivace a zdravého soutěžení žáků proběhly v měsíci březnu vědomostní a zručnostní olympiády žáků druhých a třetích ročníků stavebních oborů. Žáci si tak mohli ověřit své znalosti a dovednosti před blížícími se závěrečnými zkouškami.

Obor Instalatér:

 1. místo  –  Jaromír Kubík (ZeMI3)
 2. místo – Zdeněk Tomeček (ZeI2)
 3. místo – Jan Štěpánek (ZeMI3)

Obor Malíř a natěrač a obor MNP:

 1. místo  –  Miroslav Svoboda (ZeMI3)
 2. místo – Jan Uruba (E2)
 3. místo – Robert Sedlmaier (ZeMI3)

Obor Klempíř:

 1. místo  –  Radim Caletka (KT3)
 2. místo – Zdeněk Uhýrek (KT3)
 3. místo – Jakub Štěpaník (KT3)

Odborná přednáška firmy ZERO

 1. 2. 2012 uskutečnila německá firma ZERO, zabývající se výrobou nátěrových hmot odbornou přednášku pro naše žáky oboru malíř a malířské a natěračské práce. Nejprve pracovníci firmy představili žákům sortiment jejich výrobků, pak následovaly zásady přípravy různých podkladů a technologické postupy práce s jednotlivými nátěrovými hmotami. Nedílnou součástí přednášky bylo praktické předvedení dekorativních technik jako například benátského štuku, napodobení břidlice apod. Žáci měli také možnost si jednotlivé techniky vyzkoušet pod dohledem odborníků z praxe.Přednáška přispěla k získání nových poznatků a dovedností nejen žáků, ale i vyučujících J. Doleželové a J. Pospíšila.

Soutěž SAPERE

V měsíci únoru proběhlo školní kolo soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“, které prověřilo znalosti žáků z oblasti zdravého životního stylu. Soutěže se zúčastnilo 49 žáků stavebních oborů a USS. První místo ve školním kole získal žák Jaromír Kubík (třída ZeMI3.), druhé místo patří Danielovi Bryšovi  (třída KT3) a třetí Martinovi Sedlaříkovi (třída ZeMI3.).  Tito tři žáci postupují do okresního kola, které proběhne v březnu.

Besedy o rizikovém chování

Poslední lednový den byly pro naše žáky připraveny programy zaměřené na prevenci rizikového chování. Žáci třídy JMZT2 se zúčastnili programu „Prevence kouření a jiných závislostí“ a žáci třídy E1 programu „Poruchy příjmu potravy“.  Programem žáky vedla paní Jana Stojanová, lektorka z Národní sítě podpory zdraví, o.s.

Workshop o globálních problémech

Žáci třídy JMZ1 se dne 26. 1. 2012 zúčastnili programu „EVALUACE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ“  olomoucké agentury ARPOK. Program měl povahu workshopu, v rámci kterého žáci pracovali ve skupinách na daná globální témata (např. ochrana životního prostředí, rasismus, chudoba, africký kontinent aj.) a své výstupy pak prodiskutovali se svými spolužáky, lektory a vyučující Jitkou Navrátilovou.

Den lidských práv

K Mezinárodnímu dni lidských práv proběhl ke konci prosince ve třídách stavebních oborů interaktivní program „Antisemitismus a holocaust“, který lektoroval Mgr. M. Tempír. Program vznikl ve spolupráci Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze. Žáci se i v hodinách OBN zamýšleli a diskutovali o porušování lidských práv nejen v minulosti, ale také v současnosti. Toto téma je stále aktuální i pro naše žáky.

Preventivní programy

V průběhu měsíce listopadu a prosince proběhly preventivní besedy a programy ve třídách prvních a druhých ročníků stavebních oborů, USS a automechaniků. Programy byly zaměřeny na prevenci kouření a ostatních závislostí, prevenci HIV a jiných pohlavně přenosných nemocí, nebezpečí hazardních her a internetu. Žáci nebyli jen pasivními posluchači, plnili také různé úkoly, zamýšleli se a diskutovali o problémech daných témat. Aktivity proběhly v rámci preventivního projektu „Učíme se zdravě a bezpečně žít“.

Exkurze do pivovaru

Žáci třídy E2 ke konci roku navštívili s vyučujícími J. Doleželovou a A. Galikovou Pivovar Zubr a.s. v  Přerově. Zde se seznámili nejen s výrobou přerovského piva, ale získali také informace o správném skladování a podávání tohoto nápoje.  Získané poznatky se jim budou určitě hodit i k závěrečné zkoušce, která je  v tomto školním roce čeká.

Den zdravého životního stylu

Které potraviny bychom měli jíst, abychom byli zdraví nebo jaký je význam pohybu a duševní hygieny v našem životě, se mohli žáci naší školy, ale i zaměstnanci i návštěvníci školy, dozvědět na již tradičně organizovaném Dnu zdravého životního stylu. Tuto aktivitu velmi profesionálně připravili žáci oboru ubytovací a stravovací služby pod vedením vyučujících odborného výcviku Z. Zaťovičové a V. Kostelecké. Letos se podařila spolupráce s některými dodavateli potravin školní jídelny, kteří poskytli na tuto aktivitu své produkty, za což jim děkujeme.  Žáci kromě perfektně připravené tabule zdravých potravin, nakreslili také plakáty, sestavili jídelníčky a recepty zdravých pokrmů.

Exkurze Rožnov

Žáci třídy ZeTI1 a E1 navštívili v rámci projektu prevence „Učíme se zdravě a bezpečně žit“ Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Exkuze byla součástí adaptačních aktivit, ale také měla za cíl ukázat žákům um dřívějších řemeslníků a prohloubit  zájem o zvolený učební obor. Žáci strávili společné chvíle se svými spolužáky a vyučujícími, získali nové informace a poznatky.

Adaptační kurz:

Také v letošním roce byly pro žáky prvních ročníků stavebních oborů a USS zorganizovány adaptační kurzy,  jejichž cílem bylo usnadnění přechodu žáků na jiný typ vzdělávání a také  pomoci neformálním způsobem k vzájemnému poznání žáků, žáků a vyučujících. Při společných aktivitách si žáci začali budovat kolektivy, které by měly fungovat jako týmy, ve kterých není místo pro netolerantní chování, šikanování, které dokáží společně řešit problémy, spolupracovat a respektovat se. Žáci tříd ZeTI1 a E1prožili se svými třídními učiteli a učiteli odbornáho výcviku dny plné her a sportovních aktivit. Zázemí nám opět poskytlo Středisko volného času BIOS. Adaptační kurzy byly součástí projektu prevence „Učíme se bezpečně a zdravě žít“, který je dotován MŠMT.

Facebooktwitter