Maturitní zkoušky

MZ 2022 – 2023

Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2022 – 2023  – ZDE: (Organizace MZ 2022 – připravuje se)

Harmonogram MZ 2023 v SŠT: (ZDE – připravuje se)

Model maturitní zkoušky:

Český jazyk a literatura:

Seznam četby pro školní rok 2022-2023 ZDE

Kritéria pro sestavení a VZOR seznamu děl k ústní MZ z českého jazyka a literatury ZDE

(ve formátu Word ke stažení ZDE)

Písemná maturitní zkouška z českého jazyka: (ZDE – připravuje se).  Písemná zkouška se koná formou rukopisného záznamu.

Kritéria hodnocení písemných prací z českéhé jazyka: ZDE.

Cizí jazyk:

Ústní maturitní zkouška z cizího jazyka: (ZDE – připravuje se).

Písemná maturitní zkouška z cizího jazyka: (ZDE – připravuje se). Písemná zkouška se koná formou rukopisného záznamu.

Profilové zkoušky:

Tematické okruhy viz výukový portál Teams: ZDE.

 

Maturitní kalendář 2023: (ZDE – připravuje se)

Katalogy požadavků: (ZDE – připravuje se)

Hodnocení maturitní zkoušky: (ZDE – připravuje se)

 

 

Facebooktwitter