Maturitní zkoušky

MZ 2023 – 2024

Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2023 – 2024  – ZDE:

(připravuje se)

Model maturitní zkoušky:

Český jazyk a literatura:

Seznam četby pro školní rok 2023-2024 ZDE

Kritéria pro sestavení a VZOR seznamu děl k ústní MZ z českého jazyka a literatury ZDE

(ve formátu Word ke stažení ZDE)

Písemná práce z českého jazyka: ZDE (připravuje se).  Písemná práce se koná formou rukopisného záznamu.

Kritéria hodnocení písemných prací z českéhé jazyka: ZDE (připravuje se).

Cizí jazyk:

Ústní maturitní zkouška z cizího jazyka: ZDE (připravuje se).

Písemná práce z cizího jazyka: ZDE (připravuje se). Písemná práce se koná formou rukopisného záznamu.

Profilové zkoušky:

Tematické okruhy viz výukový portál Teams: ZDE.

Maturitní kalendář 2024: ZDE (připravuje se) 

Katalogy požadavků: ZDE 

Hodnocení maturitní zkoušky: ZDE (připravuje se)

MZ JARO 2024 – termíny:

Písemná práce z českého jazyka a literatury          – 

Písemná práce z anglického jazyka                         – 

Praktická maturitní zkouška            – 

Ústní zkoušky                                 –