Maturitní zkoušky

MZ 2020 – 2021

Termín PODZIM 2021

  • přihlášky se podávají do 23. 7. 2021 23:59

Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2020 – 2021  – ZDE: Organizace MZ 2021

Kalendář MZ v SŠT – jaro 2021 (aktualizace k 31. 3. 2021) ZDE

Dodatek č. 1. k „Organizaci zkoušek k uzavření klasifikace žáků nehodnocených a neprospívajících za 1. pololetí školního roku 2020/2021“

Pokyn ŘŠ č. 5 k organizaci maturitních zkoušek v roce 2021

Ústní MZ z českého jazyka a literatury a cizího jazyka jsou pro žáky, kteří se hlásí k řádnému termínu, dobrovolné. V případě, že se žák rozhodne zkoušky konat, je povinen o této skutečnosti písemně informovat ředitele nejpozději do 30. 4. 2021

Písemné MZ z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se pro žáky, kteří se hlásí k řádnému termínu, nekonají.

Český jazyk a literatura:

Seznam četby pro školní rok 2020/2021 ZDE

Kritéria pro sestavení a VZOR seznamu děl k ústní MZ z českého jazyka a literatury ZDE

(ve formátu Word ke stažení ZDE)

Písemná maturitní zkouška z českého jazyka: ZDE. Písemná zkouška se koná formou rukopisného záznamu.

Cizí jazyk:

Ústní maturitní zkouška z cizího jazyka: ZDE

Písemná maturitní zkouška z cizího jazyka: ZDE. Písemná zkouška se koná formou rukopisného záznamu.

Profilové zkoušky:

Tematické okruhy viz výukový portál Teams: ZDE

Model maturitní zkoušky:

Maturitní kalendář 2021: ZDE

Katalogy požadavků: ZDE

Hodnocení maturitní zkoušky: ZDE

Facebooktwitter