Jak se vyrábí zmrzlina

Závěrečné dny školního roku patřily i letos exkurzím. Žáci 1. a 2. ročníků oboru stavovací a ubytovací služby se vydali do Zmrzlinária v Olomouci. Snažili se zde proniknout do tajů výroby zmrzliny a leccos si i vyzkoušeli. Poděkování za organizaci exkurze patří vyučujícím Mgr. Bohdaně Beranové a Zdeňce Zaťovičové, jakož i Zmrzlináriu CAFÉ CENTRO .