PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (přijímačky nanečisto)

Naše škola pořádá i letos pro uchazeče o maturitní obory dvoudenní přípravný kurz, který proběhne v prostorách školy ve dnech 14. a 15. března 2024. V rámci přípravy  uchazeči absolvují přípravu z českého jazyka a matematiky a budou si moci vyzkoušet celou přijímací zkoušku nanečisto, a to včetně rozboru zadání.

Více informací najdete ZDE.

Přihlásit do kurzu se můžete ZDE.

Exkurze do Světa barev

Dne 15. 12. se žáci 1. ročníku oboru MNP zúčastnili exkurze v prodejně “Svět barev”.  Žáci se seznámili s novinkami v nářadí pro malíře a lakýrníky, novodobými brusnými prostředky a jinými pomůckami.

Zájezd do adventní Vídně

(lž)

    

Výstražná jednodenní stávka v pondělí 27. 11. 2023

Vážení a milí rodiče, žáci,  

jménem předsedkyně odborů zřízených při SŠT Kouřílkova 8, Přerov mi dovolte vás seznámit s postojem stávkového výboru k chystané jednodenní stávce.  

Den konání výstražné stávky: pondělí 27. 11. 2023 

Stávky se zúčastní část pedagogického sboru. Chod školní jídelny i Domova mládeže bude zajištěn. Výuka bude zajištěna na teoretické výuce i praktické výuce úpravou rozvrhu v omezeném režimu. Zaměstnanci, kteří zůstanou v práci, budou mít možnost podpořit stávku formálně.   

V den stávky bude upraven rozvrh. Prosím, sledujte pečlivě školní informační systém Edookit. 

Běžný provoz školy bude obnoven v úterý 28. 11. 2023. 

Ráda bych vás seznámila s důvody, které vedou stávkující k této akci. 

Hlavním cílem je upozornit na nekoncepční zásahy do vzdělávací soustavy, na snižování finančních prostředků určených školám a na nízké platy především NEPEDAGOGICKÝCH pracovníků. Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.  Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek. 

S pozdravem  

Ing. Sylva Peluhová 

předsedkyně Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství při SŠT Kouřílkova 8, Přerov 

Školské odbory: jdeme do celodenní stávky | ČMOS PŠ (skolskeodbory.cz) 

  

Exkurze stavařů – rodinný dům v Lipníku nad Bečvou

Žáci druhého ročníku oboru zedník a tesař se zúčastnili prohlídky stavby rodinného domu v Lipníku n/B. Odborný výklad s vysvětlením dotazů provedli učitelé OV R. Motal, K. Vránová a také projektant domu. Žáci tak mohli vidět skutečnou vazníkovou střechu, její spoje, Porotherm strop z Miako vložek a nosníků a další časti stavby. Seznámili se také s výhodami a nevýhodami vazníkové střech a také s projektovou dokumentací domu. Na exkurze tak došlo k propojení teoretických a praktických vědomostí a dovedností žáků získaných ve škole s reálnou praxí.

Exkurze STAVOTECH

Dne 3. 11. 2023 se žáci stavebních oborů (instalatér, malíř, MNP, tesař, zedník) zúčastnili v rámci odborné výuky výstavy STAVOTECH, na které zhlédli novinky z oboru – chytré domy, fotovoltaiku, chytré kotle, elektrické podlahové vytápění, dřevostavby, novodobé stavební materiály a další zajímavosti, které jsou trendem v současné době. Tento ročník stavební výstavy byl zaměřen hlavně na informace o možnostech úspor energií. Velké zastoupení mělo také moderní dřevěné stavění a firmy s nabídkou dřevostaveb.

Žáci i vyučujících odborných předmětů a odborného výcviku si rozšířili své znalosti o nové stavební materiály, progresivní stavební technologie a o nové trendy v bytové výstavbě.