Jak se řídí železniční doprava

poznávali žáci prvního ročníků oborů Provoz a ekonomika dopravy a Dopravní prostředky v rámci odborné exkurze na téma železniční doprava. Návštěva hlavního nádraží a centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v Přerově, které řídí provoz celé Moravy, byla plná zajímavých poznatků a nových zkušeností.

Den Země v Ornisu

 Akcí k letošnímu Dni Země připravených přerovskou ornitologickou stanicí se zúčastnili i žáci PED1. a E1 . Byly pro ně připraveny naučné aktivity o přírodě a ze světa ptáků, ukázky odchytu ptáků a jejich kroužkování. Žáci se také zúčastnili komentované prohlídky nově vybudovaného zázemí ornitologické stanice pro zraněné živočichy.

Biologické miniprojekty 1. ročníku

S žáky třídy PED1 byl realizován miniprojekt zaměřený na orgánové soustavy člověka. Žáci během dvouhodinového projektu v malých skupinách vyhledávali v populárně-naučných textech důležité informace vztahující se k tomuto tématu a následně prezentovali výsledky skupinové práce. 

Materiály v praxi

 Žáci druhého ročníku oboru MNP se v rámci výuky předmětu Materiály zúčastnili exkurze v prodejně Stavebnin DEK. Zaměřili se hlavně na materiály omítek, stěrek, tmelů a nátěrových hmot. Exkurzi i odborný výklad organizoval vyučující odborných předmětů Ing. Hradílek.

Malířská olympiáda

Žáci oboru Malíř a lakýrník a Malířské a natěračské práce se zúčastnili malířské olympiády, ve které si žáci ověřili teoretické i praktické znalosti a dovednosti. První místo v olympiádě získal Erik Tivadar ze třídy TIM3, druhé místo obsadil Lukáš Pohanka ze třídy TIM3 a třetí místo patří Lukáši Ondruškovi ze třídy E2. Olympiádu zorganizovala vyučující Ing. Jitka Doleželová ve spolupráci s vyučujícím OV Jiřím Kohnem.