Biologické miniprojekty 1. ročníku

S žáky třídy PED1 byl realizován miniprojekt zaměřený na orgánové soustavy člověka. Žáci během dvouhodinového projektu v malých skupinách vyhledávali v populárně-naučných textech důležité informace vztahující se k tomuto tématu a následně prezentovali výsledky skupinové práce.