Přijímací řízení

Informace pro uchazeče o studium pro školní rok 2018/2019

Uchazeči o studium čtyřletých oborů, ukončených  MZ a nástavbového studia obdrží pozvánku k přijímací zkoušce na 12.4.2018 nebo 16.4.2018

Uchazeči o studium tříletých oborů, ukončených ZZ budou dopisem (ve kterém jim bude sděleno registrační číslo) pozváni na informativní schůzku, která se bude konat v následujících termínech pro jeden nebo skupinu oborů:
dne 20.4.2018 v 8.00 hod. – obor 23-68-H/01 Mechanik opravář mot.vozidel-Automechanik
dne 20.4.2018 v 9.00 hod. – obor 23-56-H/01 Obráběč kovů
dne 20.4.2018 v 10.00 hod. – obor 23-51-H/01 Strojní mechanik-zámečník a obor 23-62-H/01 Jemný mechanik-optik
dne 23.4.2018 v 9.00 hod. – obor 36-52-H/01 Instalatér, 23-55-H/01 Klempíř a 36-67-H/01 Zedník
dne 23.4.2018 v 10.00 hod. – obor 39-41-H/01 Malíř a lakýrník, 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce, 36-64-H/01 Tesař, 36-56-H/01 Truhlář, 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba, 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

 CERMAT – testy a podrobnosti k přijímacím zkouškám

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

 

Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění

1. kolo přijímacího řízení do těchto oborů

A. čtyřleté maturitní obory:  kritéria ZDE
B. Tříleté učební obory:        kritéria ZDE
C. Nástavbové studium:       kritéria ZDE
D. Zkrácené studium (s maturitou): kritéria ZDE
E. Zkrácené studium (s vyučením):  kritéria ZDE
Facebooktwitter