Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení 2023-34 na webu MŠMT ZDE

Dne 12. a 15.4.2024 se konají přijímací zkoušky do čtyřletých oborů. Všem uchazečům byla odeslána pozvánka buď elektronicky (na e-mail) nebo poštou. Pokud někdo pozvánku do dnešního dne neobdržel, ozvěte se na tel. číslo 581201276, pí Stoklásková Jana. Na pozvánce je uvedeno registrační číslo, pod kterým je uchazeč veden v příjímacím řízení.

Uchazečům o tříleté obory vzdělání jsou v následujících dnech odesílány  elektronicky na e-mail, případně poštou jejich registrační čísla, pod kterým je vedena jejich přihláška ke studiu.

Výsledky přijetí budou zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole (vstupní dveře do školy) a na internetových stránkách školy www.kourilkova8.cz nejdříve dne 15. května 2024 (stanoveno MŠMT).

Kritéria 1. kola přijímacího řízení

OboryKritéria přijímacího řízeníVýsledky přijímacího řízení
Čtyřleté maturitníKritéria přijímacího řízení
Tříleté učebníKritéria přijímacího řízení
NástavbaNekoná seNekoná se