Přijímací řízení

Kritéria 3. kola přijímacího řízení

Po navýšení kapacit oborů jsou ještě volná místa jak pro dívky (Provoz a ekonomika dopravy a Optik), tak pro chlapce (Mechatronika, Mechanik seřizovač, Dopravní prostředky)

Ředitel Střední školy technické, Přerov, Kouřílkova 8, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a podle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, tato kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 pro následující obory vzdělávání:

OboryKritéria přijímacího řízeníVýsledky přijímacího řízení
Čtyřleté maturitníKritériaBude zveřejněno

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

OboryKritéria přijímacího řízeníVýsledky přijímacího řízení
Čtyřleté maturitníKritéria (dne 16.5.2023 došlo k navýšení kapacit u některých oborů)Výsledky
Tříleté učebníKritériaVýsledky

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

OboryKritéria přijímacího řízeníVýsledky přijímacího řízení
Čtyřleté maturitníKritériaVýsledky
Tříleté učebníKritériaVýsledky
NástavbaKritériaVýsledky
Facebooktwitter