Přijímací řízení

Kritéria pro 4. kolo přijímacího řízení

Ředitel Střední školy technické, Přerov, Kouřílkova 8, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a podle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, tato kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 pro následující obory vzdělávání:

Typ oborůKritéria přijímacího řízení
Čtyřleté obory s maturitouZDE
Tříleté obory s výučním listemZDE

3. kolo přijímacího řízení

Typ oborůKritéria přijímacího řízeníVýsledky přijímacího řízení
Čtyřleté obory s maturitouZDEZDE
Tříleté obory s výučním listemZDEZDE

2. kolo přijímacího řízení

Typ oborůKritéria přijímacího řízeníVýsledky přijímacího řízení
Čtyřleté obory s maturitouZDEZDE
Tříleté obory s výučním listemZDEZDE

1. kolo přijímacího řízení

Typ oborůKritéria přijímacího řízeníVýsledky přijímacího řízení
Čtyřleté obory s maturitou (M)ZDEZDE
Čtyřleté obory s maturitou (L)ZDEZDE
Tříleté obory s výučním listemZDEZDE
Denní nástavbové studiumZDEZDE
Denní zkrácené studium s maturitouZDENekonalo se
Denní zkrácené studium s výučním listemZDENekonalo se
Facebooktwitter