Přijímací řízení

Kritéria pro 4. kolo přijímacího řízení:

4. kolo přijímacího řízení
Typ oborů Kritéria přijímacího řízení Výsledky přijímacího řízení
Čtyřleté obory maturitní ZDE Nezveřejněno
Tříleté obory ZDE Nezveřejněno
Denní a dálkové nástavbové studium ZDE Nezveřejněno

Výsledky 3. kola přijímacího řízení:

3. kolo přijímacího řízení
Typ oborů Kritéria přijímacího řízení Výsledky přijímacího řízení
Čtyřleté obory maturitní ZDE ZDE
Tříleté obory ZDE ZDE
Denní a dálkové nástavbové studium ZDE ZDE

Výsledky 2. kola přijímacího řízení:

2. kolo přijímacího řízení
Typ oborů Kritéria přijímacího řízení Výsledky přijímacího řízení
Čtyřleté obory maturitní ZDE ZDE
Tříleté obory ZDE ZDE
Denní a dálkové nástavbové studium ZDE ZDE

Výsledky 1. kola přijímacího řízení:

1. kolo přijímacího řízení
Typ oborů Kritéria přijímacího řízení Výsledky přijímacího řízení
Čtyřleté obory maturitní ZDE ZDE
Tříleté obory ZDE ZDE
Denní a dálkové nástavbové studium ZDE ZDE
Denní zkrácené studium s maturitní zkouškou ZDE Nekonalo se
Denní zkrácené studium s výučním listem ZDE Nekonalo se

 

Ředitel Střední školy technické, Přerov, Kouřílkova 8, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a podle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, tato kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 pro následující obory vzdělávání:

Facebooktwitter