Přijímací řízení

CERMAT – testy a podrobnosti k přijímacím zkouškám

 

Kritéria pro přijímací řízení ve školním roce 2020-21 jsou zveřejněna

 

Ředitel Střední školy technické, Přerov, Kouřílkova 8, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a podle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, tato kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 pro následující obory vzdělávání:

 

4. kolo přijímacího řízení
Typ oborů
Kritéria přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení
Čtyřleté obory maturitní ZDE Přijetí po odevzdání zápisového lístku
Tříleté obory ZDE Přijetí po odevzdání zápisového lístku
3. kolo přijímacího řízení
Typ oborů
Kritéria přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení
Čtyřleté obory maturitní ZDE Bude zveřejněno po 10.7.2020
Tříleté obory ZDE Bude zveřejněno po 10.7.2020
2. kolo přijímacího řízení
Typ oborů
Kritéria přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení
Čtyřleté obory maturitní ZDE ZDE
Tříleté obory ZDE ZDE
Denní nástavbové studium ZDE Nekonalo se
1. kolo přijímacího řízení
Typ oborů Kritéria přijímacího řízení Výsledky přijímacího řízení
Čtyřleté obory maturitní ZDE ZDE
Tříleté obory ZDE ZDE
Denní a dálkové nástavbové studium ZDE ZDE
Denní zkrácené studium s maturitní zkouškou ZDE Nekonalo se
Denní zkrácené studium s výučním listem ZDE Nekonalo se

 

Facebooktwitter