Přijímací řízení

Kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení:

3. kolo přijímacího řízení
Typ oborů Kritéria přijímacího řízení Výsledky přijímacího řízení
Čtyřleté obory maturitní ZDE Nezveřejněno
Tříleté obory ZDE Nezveřejněno
Denní a dálkové nástavbové studium ZDE Nezveřejněno

Výsledky 2. kola přijímacího řízení:

Zápisový lístek je nutné odevzdat přijatými uchazeči nejpozději do 22.června 2021.

2. kolo přijímacího řízení
Typ oborů Kritéria přijímacího řízení Výsledky přijímacího řízení
Čtyřleté obory maturitní ZDE ZDE
Tříleté obory ZDE ZDE
Denní a dálkové nástavbové studium ZDE ZDE

Výsledky 1. kola přijímacího řízení:

1. kolo přijímacího řízení
Typ oborů Kritéria přijímacího řízení Výsledky přijímacího řízení
Čtyřleté obory maturitní ZDE ZDE
Tříleté obory ZDE ZDE
Denní a dálkové nástavbové studium ZDE ZDE
Denní zkrácené studium s maturitní zkouškou ZDE Nekonalo se
Denní zkrácené studium s výučním listem ZDE Nekonalo se

 

Ředitel Střední školy technické, Přerov, Kouřílkova 8, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a podle vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, tato kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 pro následující obory vzdělávání:

Facebooktwitter