Přijímací řízení

Uchazeči přijatí ve 3. kole přijímacího řízení ke studiu pro školní rok 2018/2019 zde …

4. kolo přijímacího řízení pro uchazeče o studium pro školní rok 2018/2019 do těchto oborů

A. čtyřleté maturitní obory:  kritéria ZDE
B. Tříleté učební obory:        kritéria ZDE

 CERMAT – testy a podrobnosti k přijímacím zkouškám

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

 

Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění

Facebooktwitter