KOVO JUNIOR – obráběč kovů

Dne 26. 2. 2019 se naše škola zúčastnila krajské soutěže oborových dovedností Olomouckého kraje  KOVO JUNIOR – obráběč kovů. Naši školu reprezentovali dva žáci třetího ročníku  Richard Zelinka a Hynek Babica.

Po rozlosování účastníků k jednotlivým strojům, seznámení s průběhem soutěže a BOZP absolvovali žáci písemný test vědomostí. Následovala praktická část – měření různými druhy měřidel a výroba hřídele dle výkresové dokumentace. Po vyhodnocení písemných testů a přeměření vyrobených obrobků mohla odborná porota vyhlásit výsledky. Ceny těm nejlepším, mezi nimiž byl i R. Zelinka (na 3. místě), předal ředitel pořádající SŠTZ Mohelnice.

Blahopřejeme ke krásnému výsledku a poděkování patří i učitelům OV panu Ridlovi a panu Horákovi, kteří žáky na soutěž připravili.