Odborné školení firmy JUB a GRACO

Dne 30. 1. 2019 se žáci oboru Malíř, Malířské a lakýrnické práce zúčastnili se svými vyučujícími Ing. Jitkou Doleželovou a M. Vaculou odborného vzdělávání řemeslníků  – malířů, lakýrníků a zedníků. Školení pro firmu JUB a GRACO zorganizovala přerovská firma B Color s.r.o. Nejprve zástupci firmy JUB představili přítomným své nové produkty v malířských, fasádních a lakýrnických nátěrových hmotách, pak technik firmy předvedl názorné ukázky zpracování dekorativních nátěrových hmot a omítek. Pak následovalo představení zateplovacího systému této firmy s praktickými radami k provádění. Poslední část byla věnována stříkací technice firmy GRACO, která je velkým pomocníkem všech stavařů. Školení poskytlo cenné poznatky a zkušenosti našim žákům i jejich vyučujícím.

 

 

dav