Projektový den s Policií ČR

Dne 18. 1. 2019 se konal “Projektový den s Policií ČR”, kterého se zúčastnilo 30 vybraných žáků maturitních oborů  1. – 4. ročníku. Cílem této aktivity bylo přiblížit studentům činnost policie, informovat o požadavcích na uchazeče o práci u Policie ČR.

Projektový den byl rozdělen do dvou částí. V jedné části si všichni žáci mohli vyzkoušet vstupní fyzické testy, jejichž úspěšné absolvování je nezbytné pro přijetí k Policii ČR. Ve druhé části měli možnost prohlédnout si prostory Obvodního oddělení Policie ČR, Přerov II, U Výstaviště 18, včetně cely pro umístění zadržených osob,  stálé služby, kryté střelnice, možnost zastřílet si na laserové střelnici, prohlédnout si služební vozidla, zbraně, taktické a balistické prostředky, vysílačky a další vybavení, které policisté reálně využívají při výkonu služby. Zajímavé bylo také setkání žáků s policejními psovody a jejich služebními psy, kteří pomáhají při vyhledávání drog a výbušnin.

Na závěr se uskutečnila beseda, kde byly žákům zodpovězeny případné dotazy. Všichni zúčastnění obdrželi Osvědčení za účast na Projektovém dni s Policií ČR a drobné upomínkové předměty.

Další informace o Projektovém dni s Policií ČR, reportáž natočená Televizí Přerov: https://www.facebook.com/televizeprerov/videos/554791844990628/

Zde si můžete prohlédnout náborové letáky a stáhnout přihlášku:

NÁBOR PČR PŘEROV tmavý leták

NÁBOR PČR PŘEROV modrý leták a přih    

NÁBOR PČR PŘEROV krajský leták a testy

l