Zmizelí Romové a Romové dnes

7.11.2016 se uskutečnila přednáška spojená s filmovou projekcí „Zmizelí Romové a Romové dnes“ ve třídě MSO1.

Přednášku uspořádala Živá paměť, o.p.s. ve spolupráci s Muzeem romské kultury. Lektoři P. Voves a Schuster nejprve studenty seznámili s historií Romů, s tím, odkud Romové přišli, jaká povolání vykonávali či jaké místo měli ve společnosti v průběhu dějin. Hlavní část byla věnována romskému holocaustu. Součástí přednášky byl i film o přeživší p. Marii  Homolkové, která vzhledem k svému věku se již nemůže aktivně přednáškové činnosti účastnit. Paní Homolková poutavě vyprávěla o členech své rodiny /celkem 33/, kteří holocaust nepřežili.

Studenti mohli pokládat otázky, seznámili se také s romskými novinami a vyplnili krátký dotazník.

Přesvědčili se tak, že kromě židovského holocaustu  existuje i holocaust romský.

DSCN1632 DSCN1646DSCN1645 DSCN1634

DSCN1639 DSCN1640