Preventivní program „C´EST LA VIE“

Pro žáky třídy ZOK1 byl 3. 11. 2016 zorganizován workshop „C´EST LA VIE“, který byl veden lektory organizace Člověk v tísni, o.p.s.  Workshop proběhl v rámci projektu prevence „Učíme se zdravě a bezpečně žít“ a byl zaměřen na získávání sociálních kompetencí. Hlavními tématy workshopu bylo vzdělávání, zaměstnání, bydlení, komunikace s úřady, trávení volného času, ale i nástrahy v podobě hazardu. Workshop simuloval životní situace, kdy žáci na začátku dostali občanský průkaz, peněžní částku a během workshopu měli za úkol nasbírat co nejvíce bodů, které se jim sčítávaly za získání vzdělání, bydlení, práce apod. Žáci měli několik možností, jak dojít k cíli, mohli volit různé strategie. Vyzkoušeli si také pohovor u přijímacího řízení, u zaměstnavatele, zorientovali se v systému různých úřadů, naučili se psát životopis a vyplňovat různé formuláře, ale někteří i těžkou situaci, kdy veškeré body prohráli při hazardních hrách. Během workshopu si žáci vyzkoušeli různé modely chování, způsoby uvažování a různé dovednosti potřebné pro budoucí samostatný život.

cvt_3 cvt_2

cvt_4 cvt_5

cvt_8 cvt_7

cvt_6 cvt_9