Preventivní program tříd ZeI1., E2., a A2

Také pro žáky třídy ZeI1., E2 a A2 byl  ve dnech 8. a 10. 11. 2016 zorganizován workshop „C´EST LA VIE“, který byl veden lektory organizace Člověk v tísni, o.p.s. Tento čtyřhodinový preventivní program interaktivní formou napomáhal rozvíjet sociální dovednosti a kompetence žáků. Žákům se tento program velmi líbil.

Třída ZeI1. a E2.

zei_2 zei_1

zei_3  zei_4

zei_5  zei_8

zei_7 zei_9

Třída A2.

a2_1 a2_2

a2_3 a2_4

a2_7 a2_5