Letiště Václava Havla

V rámci předmětu Dopravní prostředky studenti DL3 navštívili letiště Václava Havla v Praze. Samotná prohlídka začala na Terminálu 2, kde nás přivítala paní průvodkyně a seznámila nás s plánem celé exkurze. Abychom mohli vstoupit na letištní plochu, museli jsme projít bezpečnostní kontrolou, která zahrnovala RTG zavazadel a osobních věcí. Poté nás před budovou letiště čekal předem připravený autobus, kterým jsme projeli letištní plochu. Viděli jsme v těsné blízkosti odlétat a přistávat letadla různých společností. Navštívili jsme i část určenou pro nákladní dopravu, tzv. Cargo, kde se vypravují poštovní a speciální letadla. Součástí prostoru jsou i tzv. odmrazovací stání, kde jsou v případě námrazy letadla ošetřena speciální kapalinou. Poslední částí prohlídky bylo výcvikové středisko, kde jsme viděli simulátory různých typů letadel. Poté jsme se vrátili autobusem zpět na Terminál 2, kde byla prohlídka ukončena.

(es)