Rekonstrukce Blažkova domu v Přerově

Rekonstrukce Blažkova domu s účasti našich žáků

Naši žáci stavebních oborů se podíleli od roku 2021 na rekonstrukci historického Blažkova domu, který je umístěný na rohu Masarykova náměstí a rekonstrukcí se proměnil na moderní Inovační HUB. Akciové společnosti PSS Přerovská stavební, která byla hlavním dodavatelem stavby, se podařilo ve spolupráci s přerovskými firmami včetně našich žáků stavebních oborů, obnovit dlouhou dobu nevyužitou a chátrající budovu, takže v ní podnikatelé a studenti budou moci realizovat své podnikatelské aktivity, vzdělávat se, získávat nové zkušenosti a partnery, připravovat společné projekty a spolupracovat. Naši žáci hlavně oboru zedník pracovali pod vedením vyučujícího odborného výcviku Pavla Vojáčka a zkusili si uplatnit své znalosti a dovednosti v praxi.