JAP FUTURE s.r.o. – seznámení s výrobními technologiemi

Skupina žáků oboru Optik MSO 3. se v únoru zúčastnila prohlídky závodu JAP. Studenti měli možnost vidět celý provoz, kde se seznámili v různými technologiemi výroby – řezání materiálu, frézování, svařování, stříhání, ohýbání, čištění a následné lakování. Žáci viděli i montáž a expedici. Výrobním ředitelem jim byla představena výroba grafoskla, vysvětlena technologie vytváření různých výtvarných návrhů pomocí pískování nebo zatavením fotografií mezi dvě skla. Paní grafička ukázala studentům jak v programu na PC vytváří návrhy dle požadavků zákazníka. Jedná se například o dveřní výplně nebo obklad na zeď.
Studenti optiky se tak seznámili i s jinou výrobou, než je výroba optického skla.