Okresní přehlídka Wolkrův Prostějov

Již tradičně se dne 2o. února 2020 konala okresní přehlídka uměleckého přednesu ve Střední škole technické Přerov, a to pod záštitou Střediska volného času Atlas a BIOS, Přerov. Sešlo se celkem 8 mladých lidí, kteří ve věkových kategoriích do 18 let a do 21 let přednášeli vybrané texty. Jejich vystoupení hodnotila odborná porota.

Všichni zúčastnění prožili příjemné dopoledne plné nádherných veršů a prózy. Nejúspěšnější byly a na krajskou přehlídku v Prostějově postupují  Bohuslava Fréharová, Hana Králová a Michaela Pazourová, všechny z GJB a SPgŠ Přerov.

Po vyhlášení nejlepších a předání diplomů a čestných uznání následovala neformální diskuze poroty s recitátory, při které padla řada pochvalných slov k předvedeným výkonům i výběru textů a také užitečných rad pro další vystupování zúčastněných.