FYZIKÁLNÍ KALEIDOSKOP

Dne 24. 1. 2020 žáci naší školy pod vedením vyučujících navštívili Fyzikální kaleidoskop, který pořádá Přírodovědecká fakulta UP Olomouc. Jedná se o den otevřených dveří, který naši studenti navštěvují každoročně. Mají možnost se seznámit s vybavením a prací specializovaných laboratoří. Páteční exkurze se zúčastnili žáci studijních skupin Optik a Jemný mechanik – optik. Navštívili laboratoře infraoptiky, kvantové optiky, měření vlastností lidského oka. Tato akce je pro naše žáky vždy přínosem.