KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE „UČEŇ INSTALATÉR 2020“

Ve středu 29. ledna 2020 se dvoučlenné družstvo našich žáků oboru Instalatér (Petr Volek a Michal Musil) zúčastnilo krajského kola soutěže „UČEŇ INSTALATÉR 2020“

Pořadatelem soutěže byla Střední škola železniční, technická a služeb v Šumperku. Garantem soutěže byl Cech topenářů a instalatérů ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

V soutěži museli žáci v sedmi disciplínách prokázat jak znalosti z teorie, tak i praktické dovednosti. Čekalo je 100 testových otázek, po jejichž absolvování následovala praktická část – pájení a lisování mědi, sváření plastů, sváření a ohýbaní oceli, kompletace umyvadla včetně zkoušky těsnosti sifonu a kompletace závěsného systému toalet. Hodnotící komisi tvořili zástupci Cechu topenářů a instalatérů a další odborníci v oboru.

Mezi jednotlivci si druhé místo vydobyl Petr Volek, který se tak nominoval na republikové finále, jež se bude konat na Stavebním veletrhu v Brně. Druhý náš žák Michal Musil se umístil na 6. místě. Naše škola se v družstvech umístila na 2. místě. Za skvělou reprezentaci naší školy děkujeme a přejeme hodně štěstí v celorepublikovém finále!