Projektový den s Policií ČR

Projektový den s Policií ČR se konal v pátek 21. 2. 2020 a zúčastnilo se ho 26 našich žáků ze třetích ročníků učebních a maturitních oborů.

Cílem projektového dne bylo přiblížit studentům činnost policie, informovat o požadavcích na uchazeče o práci u Policie ČR a objasnit aktuální bonusy nabízené uchazečům. Také žáci naší školy se do akce aktivně zapojili a na vlastní kůži si vyzkoušeli náročnost přijímacích fyzických testů.

Projektový den byl rozdělen do dvou částí. V jedné části si všichni studenti mohli vyzkoušet vstupní fyzické testy, jejichž úspěšné absolvování je nezbytné pro přijetí k Policii ČR. V druhé části v areálu Obvodního oddělení Policie ČR, Přerov II, U Výstaviště 18 byl připraven bohatý program z reálného života policistů. Žáci měli možnost prohlédnout si prostory obvodního oddělení, včetně cely pro umístění zadržených osob,  stálé služby, kryté střelnice, možnost zastřílet si na laserové střelnici, prohlédnout si služební vozidla, zbraně, taktické a balistické prostředky, vysílačky a další vybavení, které policisté reálně využívají při výkonu služby.

Na závěr se uskutečnila beseda. Všichni zúčastnění obdrželi Osvědčení za účast na Projektovém dni s Policií ČR a drobné upomínkové předměty.