ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019 – 2020

Slavnostní zahájení školního roku pro 1. ročníky

proběhlo v pondělí 2. září 2019. Ředitel SŠT Mgr. František Šober přivítal žáky prvních ročníků čtyřletých a tříletých oborů i nástavbového studia a žákům i přítomným rodičům bylo představeno vedení školy, třídní učitelé a učitelé odborného výcviku. Svůj první den v naší škole zakončili „prvňáci“ prohlídkou areálu školy.