Adaptační programy pro 1. ročníky

Ve dnech 3. – 4. 9. 2019, 5. – 6. 9. 2019 a 9. – 10. 9. 2019 proběhnou adaptační programy pro 1. ročníky.

Předpokládané
rozdělení tříd do jednotlivých termínů je následující:
3. – 4. 9. 2019         třídy: ZOK1 a JMZe1
5. – 6. 9. 2019         třídy: A1 a IT1
9. – 10. 9. 2019       třída: MSO1
Rozdělení tříd není definitivní, z organizačních důvodů jsou ještě možné změny.

Adaptační programy jsou pro každou třídu dvoudenní a proběhnou dle počasí – částečně vevnitř a částečně venku.
Začínají každý den v 7:50hod srazem před spojovacími dveřmi na učebnu P1.
Přepokládané ukončení programu každý den je cca v 13 – 13:30 hod (záleží na programu, počasí,…).
Doporučeno s sebou: sportovní oblečení i obuv, přezůvky pro pobyt vevnitř, svačina, pití.

Děkujeme a přejeme klidný odpolední čas

tým ŠPP