Informace k podzimním MZ

Maturitní zkoušky v termínu PODZIM 2018

Žáci přihlášení k MZ v tomto termínu si vyzvednou ve škole pozvánku k písemným zkouškám společné části MZ.

Termíny zkoušek:

Písemné zkoušky společné části:               3. 9. – 7. 9. 2018

Praktické MZ:                                                11. 9. 2018

Ústní MZ:                                                        12. 9. – 14. 9. 2018