Exkurze na Katedře optiky PřF UPOL

Dne  30. 11. 2016 se studenti třídy MSO2. zúčastnili exkurze v Pevnosti poznání v Olomouci a na Katedře optiky Přírodovědecké fakulty UP.

V pevnosti poznání navštívili oddělení optiky, kde si vyzkoušeli vystavené exponáty a relaxovali pod kopulí planetária. Možnost seznámit se se základními oftalmologickými vyšetřovacími postupy a přístroji pod vedením odborníků katedry optiky patří již mezi tradiční akce v průběhu studia optiky na naší škole.

Na závěr zbyla i chvíle času na procházku historickým centrem Olomouce.

DSCN1100  DSCN1111

DSCN1141  DSCN1126

DSCN1156  DSCN1164