Program k Světovému dni boje proti AIDS

V rámci prevence rizikového chování proběhly v některých třídách v hodinách OBN preventivní programy zabývající se nebezpečím viru HIV a ostatních pohlavně přenosných onemocnění včetně AIDS.  Program kromě jiného vedl žáky k zamyšlení se nad sebou, nad respektem ke svému zdraví a životu a stejně tak nad respektem ke zdraví a životu lidí kolem nás. Během této interaktivní výuky žáci tvořili plakáty, které pak vystavili na chodbě k poučení ostatních žáků školy. Tato aktivita proběhla v rámci preventivního projektu “Učíme se zdravě a bezpečně žít” a také k Světovému dni boje proti AIDS.

aids_1  aids_2

aids_3  aids_4

aids_6   aids_7