Odborná exkurze

Studenti druhého ročníku maturitního oboru PED 🚎📊📝se zúčastnili besedy na pobočce pošty v Přerově. Cílem bylo seznámit se s hotovostním a bezhotovostním 💰💳 platebním stykem, který studentům přiblížila vedoucí pošty. Nechyběly také možnosti založení bankovního účtu, pojištění, datové schránky, e-podpisy a spousta dalších užitečných informací. 📋

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (přijímačky nanečisto)

Naše škola pořádá i letos pro uchazeče o maturitní obory dvoudenní přípravný kurz, který proběhne v prostorách školy ve dnech 14. a 15. března 2024. V rámci přípravy  uchazeči absolvují přípravu z českého jazyka a matematiky a budou si moci vyzkoušet celou přijímací zkoušku nanečisto, a to včetně rozboru zadání.

Více informací najdete ZDE.

Přihlásit do kurzu se můžete ZDE.

Exkurze do Světa barev

Dne 15. 12. se žáci 1. ročníku oboru MNP zúčastnili exkurze v prodejně “Svět barev”.  Žáci se seznámili s novinkami v nářadí pro malíře a lakýrníky, novodobými brusnými prostředky a jinými pomůckami.

Zájezd do adventní Vídně

(lž)

    

Výstražná jednodenní stávka v pondělí 27. 11. 2023

Vážení a milí rodiče, žáci,  

jménem předsedkyně odborů zřízených při SŠT Kouřílkova 8, Přerov mi dovolte vás seznámit s postojem stávkového výboru k chystané jednodenní stávce.  

Den konání výstražné stávky: pondělí 27. 11. 2023 

Stávky se zúčastní část pedagogického sboru. Chod školní jídelny i Domova mládeže bude zajištěn. Výuka bude zajištěna na teoretické výuce i praktické výuce úpravou rozvrhu v omezeném režimu. Zaměstnanci, kteří zůstanou v práci, budou mít možnost podpořit stávku formálně.   

V den stávky bude upraven rozvrh. Prosím, sledujte pečlivě školní informační systém Edookit. 

Běžný provoz školy bude obnoven v úterý 28. 11. 2023. 

Ráda bych vás seznámila s důvody, které vedou stávkující k této akci. 

Hlavním cílem je upozornit na nekoncepční zásahy do vzdělávací soustavy, na snižování finančních prostředků určených školám a na nízké platy především NEPEDAGOGICKÝCH pracovníků. Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.  Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek. 

S pozdravem  

Ing. Sylva Peluhová 

předsedkyně Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství při SŠT Kouřílkova 8, Přerov 

Školské odbory: jdeme do celodenní stávky | ČMOS PŠ (skolskeodbory.cz) 

  

Návštěva světa optických iluzí

Dne 18.10.2023 navštívili studenti třídy MSO2. Prahu. Nejdříve si vyzkoušeli svět plný pocitů a optických iluzí v Muzeu smyslů.  Následovala procházka nejznámějšími místy  Starého Města, Kampy a Nového města. Výletu přálo i pěkné počasí.

Letiště Václava Havla

V rámci předmětu Dopravní prostředky studenti DL3 navštívili letiště Václava Havla v Praze. Samotná prohlídka začala na Terminálu 2, kde nás přivítala paní průvodkyně a seznámila nás s plánem celé exkurze. Abychom mohli vstoupit na letištní plochu, museli jsme projít bezpečnostní kontrolou, která zahrnovala RTG zavazadel a osobních věcí. Poté nás před budovou letiště čekal předem připravený autobus, kterým jsme projeli letištní plochu. Viděli jsme v těsné blízkosti odlétat a přistávat letadla různých společností. Navštívili jsme i část určenou pro nákladní dopravu, tzv. Cargo, kde se vypravují poštovní a speciální letadla. Součástí prostoru jsou i tzv. odmrazovací stání, kde jsou v případě námrazy letadla ošetřena speciální kapalinou. Poslední částí prohlídky bylo výcvikové středisko, kde jsme viděli simulátory různých typů letadel. Poté jsme se vrátili autobusem zpět na Terminál 2, kde byla prohlídka ukončena.

(es)