Výstražná jednodenní stávka v pondělí 27. 11. 2023

Vážení a milí rodiče, žáci,  

jménem předsedkyně odborů zřízených při SŠT Kouřílkova 8, Přerov mi dovolte vás seznámit s postojem stávkového výboru k chystané jednodenní stávce.  

Den konání výstražné stávky: pondělí 27. 11. 2023 

Stávky se zúčastní část pedagogického sboru. Chod školní jídelny i Domova mládeže bude zajištěn. Výuka bude zajištěna na teoretické výuce i praktické výuce úpravou rozvrhu v omezeném režimu. Zaměstnanci, kteří zůstanou v práci, budou mít možnost podpořit stávku formálně.   

V den stávky bude upraven rozvrh. Prosím, sledujte pečlivě školní informační systém Edookit. 

Běžný provoz školy bude obnoven v úterý 28. 11. 2023. 

Ráda bych vás seznámila s důvody, které vedou stávkující k této akci. 

Hlavním cílem je upozornit na nekoncepční zásahy do vzdělávací soustavy, na snižování finančních prostředků určených školám a na nízké platy především NEPEDAGOGICKÝCH pracovníků. Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.  Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek. 

S pozdravem  

Ing. Sylva Peluhová 

předsedkyně Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství při SŠT Kouřílkova 8, Přerov 

Školské odbory: jdeme do celodenní stávky | ČMOS PŠ (skolskeodbory.cz) 

  

Návštěva světa optických iluzí

Dne 18.10.2023 navštívili studenti třídy MSO2. Prahu. Nejdříve si vyzkoušeli svět plný pocitů a optických iluzí v Muzeu smyslů.  Následovala procházka nejznámějšími místy  Starého Města, Kampy a Nového města. Výletu přálo i pěkné počasí.

Letiště Václava Havla

V rámci předmětu Dopravní prostředky studenti DL3 navštívili letiště Václava Havla v Praze. Samotná prohlídka začala na Terminálu 2, kde nás přivítala paní průvodkyně a seznámila nás s plánem celé exkurze. Abychom mohli vstoupit na letištní plochu, museli jsme projít bezpečnostní kontrolou, která zahrnovala RTG zavazadel a osobních věcí. Poté nás před budovou letiště čekal předem připravený autobus, kterým jsme projeli letištní plochu. Viděli jsme v těsné blízkosti odlétat a přistávat letadla různých společností. Navštívili jsme i část určenou pro nákladní dopravu, tzv. Cargo, kde se vypravují poštovní a speciální letadla. Součástí prostoru jsou i tzv. odmrazovací stání, kde jsou v případě námrazy letadla ošetřena speciální kapalinou. Poslední částí prohlídky bylo výcvikové středisko, kde jsme viděli simulátory různých typů letadel. Poté jsme se vrátili autobusem zpět na Terminál 2, kde byla prohlídka ukončena.

(es)

Setkání mladých malířů – natěračů v Hlučíně

Ve dnech 2.10. – 4. 10. 2023 se žáci naší školy oboru Malíř-Lakýrník zúčastnili jedenáctého ročníku setkání mladých malířů-natěračů v Hlučíně u Ostravy.

Setkání se zúčastnilo 18 soutěžících z České a Slovenské republiky. Cílem akce bylo získání nových zkušeností, kontaktů a znalostí. Žáci museli nejprve nakreslit a zvětšit předem stanovený obrazec pomocí čtvercové sítě a na druhé pracovní ploše měli udělat volnou tvorbu, což znamenalo jakoukoliv kreativní věc. Akce se uskutečnila na Hlučínském náměstí, kde přilákala širokou veřejnost. Žáci měli možnost se dozvědět mnoho nového o moderních technologiích a dekorativních technikách, které se neustále vyvíjejí.

Naší školu reprezentovali žáci 3 ročníku oboru Malíř – Lakýrník Lukáš Pohanka a Erik Tivadar pod vedením učitele odborného výcviku Miroslava Vaculy. Do doprovodného programu byla zahrnuta i prohlídka okolí Hlučína, kde se nacházejí i bunkry opevnění hranic z 2. sv. války.

Děkujeme za reprezentaci školy.

(jd)

Návštěva Městské knihovny v Přerově

Dne 6. 10. 2023 se v rámci výuky Českého jazyka a literatury zúčastnili studenti třídy DP2. exkurze do Městské knihovny v Přerově.

Lekce byla rozdělena do dvou částí. V první byla studentům promítnuta prezentace o knihovnách v České republice, o jejich systému a funkcích. Poté se paní knihovnice zaměřily na samotnou knihovnu v Přerově. Studenti se dozvěděli, že knihovna má nejen hlavní budovu na Žerotínově náměstí, ve které jsme se pohybovali, ale i další pobočky umístěné různě po Přerovu a také v přilehlých obcích. Nejvíce informací bylo zaměřeno na fungování knihovny a její činnosti. Nejde totiž jenom o půjčování knih, audioknih, časopisů, CD, deskových her. V současnosti funguje knihovna jako multikulturní centrum pro Přerov a široké okolí. Probíhají zde besedy, přednášky, různé vzdělávací kurzy, akce pro děti i autogramiády.

V druhé části si studenti prohlédli interiéry knihovny – výpůjční oddělení pro dospělé s regály beletrie i odborné literatury, studovnu a čítárnu.

Věřím, že už jenom zjištění, že Přerov má knihovnu, jejíž široké služby mohou studenti kdykoli využít, bylo pro studenty přínosné.

(as)

Prohlídka Veteran arény

23. 6. 2023 se automechanici třídy AT1 a vybraní žáci prvních ročníků zúčastnili exkurze do Olomouce, kde navštívili Veterán arénu. Jsou zde vystaveny exponáty automobilů a motocyklů z let 1920 až 1943. Mezi nejzajímavější exponát bezesporu patří Pragovka, kterou vlastnil ministr zahraničí Jan Masaryk. Všem se exkurze velmi líbila.