Výstražná jednodenní stávka v pondělí 27. 11. 2023

Vážení a milí rodiče, žáci,  

jménem předsedkyně odborů zřízených při SŠT Kouřílkova 8, Přerov mi dovolte vás seznámit s postojem stávkového výboru k chystané jednodenní stávce.  

Den konání výstražné stávky: pondělí 27. 11. 2023 

Stávky se zúčastní část pedagogického sboru. Chod školní jídelny i Domova mládeže bude zajištěn. Výuka bude zajištěna na teoretické výuce i praktické výuce úpravou rozvrhu v omezeném režimu. Zaměstnanci, kteří zůstanou v práci, budou mít možnost podpořit stávku formálně.   

V den stávky bude upraven rozvrh. Prosím, sledujte pečlivě školní informační systém Edookit. 

Běžný provoz školy bude obnoven v úterý 28. 11. 2023. 

Ráda bych vás seznámila s důvody, které vedou stávkující k této akci. 

Hlavním cílem je upozornit na nekoncepční zásahy do vzdělávací soustavy, na snižování finančních prostředků určených školám a na nízké platy především NEPEDAGOGICKÝCH pracovníků. Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.  Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek. 

S pozdravem  

Ing. Sylva Peluhová 

předsedkyně Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství při SŠT Kouřílkova 8, Přerov 

Školské odbory: jdeme do celodenní stávky | ČMOS PŠ (skolskeodbory.cz)