Návštěva Městské knihovny v Přerově

Dne 6. 10. 2023 se v rámci výuky Českého jazyka a literatury zúčastnili studenti třídy DP2. exkurze do Městské knihovny v Přerově.

Lekce byla rozdělena do dvou částí. V první byla studentům promítnuta prezentace o knihovnách v České republice, o jejich systému a funkcích. Poté se paní knihovnice zaměřily na samotnou knihovnu v Přerově. Studenti se dozvěděli, že knihovna má nejen hlavní budovu na Žerotínově náměstí, ve které jsme se pohybovali, ale i další pobočky umístěné různě po Přerovu a také v přilehlých obcích. Nejvíce informací bylo zaměřeno na fungování knihovny a její činnosti. Nejde totiž jenom o půjčování knih, audioknih, časopisů, CD, deskových her. V současnosti funguje knihovna jako multikulturní centrum pro Přerov a široké okolí. Probíhají zde besedy, přednášky, různé vzdělávací kurzy, akce pro děti i autogramiády.

V druhé části si studenti prohlédli interiéry knihovny – výpůjční oddělení pro dospělé s regály beletrie i odborné literatury, studovnu a čítárnu.

Věřím, že už jenom zjištění, že Přerov má knihovnu, jejíž široké služby mohou studenti kdykoli využít, bylo pro studenty přínosné.

(as)