Krakov a Osvětim

V úterý 13. 6. 2023 v šest hodin ráno se vydala skupina žáků pod vedením Mgr. L. Žáková a Mgr. Z. Havranové na cestu do polského bývalého královského města Krakowa a koncentračních táborů Osvětim a Osvětim – Březinka.

Cestou nás provázelo sluníčko a cesta autobusem rychle ubývala. V Krakowě jsme absolvovali s ing. R. Šiškou, vedoucím CA Rialto Přerov, prohlídku města. Cestou jsme viděli draka, který chrlil oheň a vystoupali jsme na královský hrad Wawel, prohlédli jsme si katedrálu a další krakovské kostely, navštívili jsme nejstarší část Jagellonské univerzity a poslechli si orloj. Přesunuli jsme na Hlavní náměstí, kde jsme si prohlídli historickou tržnici Sukiennica a slyšeli krakovského trubače.

Pak nás čekala návštěva KT Osvětim – s průvodkyní mluvící česky jsme viděli nejdůležitější části expozic, prošli si bloky, viděli spalovací pece. Přesunuli jsme se do KT Osvětim – Březinka, kde byly vězněny převážně ženy. Prošli jsme si rampu, kde dr. Mengele prováděl selekce, viděli dobytčí vagon, kterým byli vězňové přiváženi do KT, prohlídka nás zavedla ke zbytkům obrovských spalovacích pecí. Na vlastní oči jsme se mohli přesvědčit, v jakých podmínkách ženy živořily.

Návštěva KT je velmi emotivní a je důležité, aby se o holocaustu mluvilo stále a každý by měl tato místa vidět.

 

Děkujeme CA Rialto Přerov za organizaci exkurze.