Optici v Meoptě

Dne 14. 3. 20213 žáci MSO 2 navštívili firmu Meopta Přerov a společně prošli výrobní prostory technologií nanášení tenkých vrstev, tmelení optických elementů, výrobu záměrných křížů a částečně i mytí optických dílů. Jsou to témata, která právě probírají při teoretické výuce . Praktická ukázka na pracovištích pomůže žákům k většímu pochopení daných témat.