DOD na přírodovědecké fakultě UPOL

Dne 2.12.2022 se zúčastnili studenti 4. a 3. ročníku maturitního oboru OPTIK dne otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc.  

Navštívili specializované laboratoře fyziky a optiky, ve kterých se seznámili s elektronovým a digitálním mikroskopem a aparaturou na zhotovování tenkých vrstev. Dále vyslechli krátkou přednášku v laboratoři přístrojové optiky, ve které byly pro návštěvníky nachystané pokusy z vlnové optiky a oblasti spektrální analýzy.  

Nejvíce času žáci strávili na katedře optometrie, kde se seznámili se základními oftalmologickými přístroji. Příjemné bylo setkání s bývalými studentkami naší školy, které nyní studují druhý ročník oboru optometrie. 

Předvánoční čas studenti využili i k prohlídce historického centra Olomouce, které je již vánočně vyzdobeno.