WOLKRŮV PROSTĚJOV

Stalo se již tradicí, že se každoročně v únoru koná setkání přátel krásného slova – okresní přehlídka v uměleckém přednesu jednotlivců celostátního festivalu Wolkrův Prostějov.

I letos se dne 18. února 2022 konala tato přehlídka recitátorů ve Střední škole technické Přerov, Kouřílkova 8, a to pod záštitou Střediska volného času Atlas a BIOS, Přerov. Sešlo se celkem 9 mladých lidí, kteří ve věkových kategoriích do 18 let a do 21 let přednášeli vybrané texty.

Vystoupení hodnotila odborná porota a účastníky přišli podpořit i jejich vyučující a přátelé. Všichni tak prožili příjemné dopoledne plné nádherných veršů a prózy. Nejúspěšnější byli a na krajskou přehlídku v Prostějově postupují Matyáš Filler z Gymnázia Hranice, Hana Hauserová, Andrea Jurásková a Andrea Kubíková, všechny z GJB a SPgŠ Přerov. Po vyhlášení nejlepších a předání diplomů a čestných uznání následovala neformální diskuze poroty s recitátory, při které padla řada pochvalných slov k předvedeným výkonům i výběru textů a také užitečných rad pro další vystupování zúčastněných.

Těm nejlepším přejeme hodně zdaru v krajském kole a již teď se těšíme na příští setkání s interprety krásného slova.