ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021 – 2022

Slavnostní zahájení školního roku pro 1. ročníky

proběhlo ve středu 1. září 2021. Třídní učitelé společně s ředitelem SŠT Mgr. Františkem Šoberem přivítali žáky prvních ročníků čtyřletých a tříletých oborů i nástavbového studia. Svůj první den v naší škole zakončili „prvňáci“ prohlídkou areálu školy.