SPORTOVNÍ A BRANNÉ AKTIVITY

Na závěr školního roku škola připravila pro žáky aktivity zaměřené na sport a na ochranu člověka za mimořádných situací. Žáci prvních ročníků se tak ve středu seznámili s provozem požární stanice v Přerově a pracovnice Červeného kříže je provedla zásadami poskytování první pomoci, včetně praktického nácviku neodkladné resuscitace.

     

Ve čtvrtek 27. 6. 2019 se třídní týmy utkaly ve školním turnaji v kopané. Celkové vítězství slavilo družstvo třídy MSO 3., které tak obhájilo prvenství z loňského turnaje,  druhé místo vybojovala třída TZeM 1.a na třetím místě se umístila třída JMIT 2. před MChP2.