BESEDA O ROMSKÉM HOLOCAUSTU

Zmizelí Romové a Romové dnes

 

V rámci výuky dějepisu o druhé světové válce se žáci MSO2. A MCHP2.  dne 2. 4. 2019 zúčastnili vzdělávacího programu  o romské menšině zaměřený na romský holocaust  Zmizelí Romové a Romové dnes, kterou uspořádala Živá paměť, o. p. s.

Na programu bylo:

  • Přednáška „Zmizelí Romové a Romové dnes“ (Historie Romů na území bývalého Československa a České republiky ve 20. století, aktuální otázky současného soužití majoritní společnosti a Romů.) Přednášel Mgr. Michal Šubrt, celou akci zaštítil Mgr. Pavel Voves.
  • Projekce osobního příběhu pamětnice romského holocaustu Emílie Machálkové, pamětnici perzekuce v protektorátu, která hovoří i o svých osudech po válce (audio-vizuální záznam).

 

V rámci vzdělávacího programu se žáci dozvěděli mnoho nového o romském etniku.

Právě  na osudu Romů za války lze upozornit na důsledky nezájmu o osud těch „druhých“, připomenout nejkrajnější formy rasismu, a tím upozornit na jeho nebezpečí a na důležitost existence otevřené občanské společnosti.