SPORTOVNÍ A BRANNÉ AKTIVITY

Na závěr školního roku škola připravila pro žáky aktivity zaměřené na sport a na ochranu člověka za mimořádných situací. Žáci prvních ročníků se tak ve středu seznámili s provozem požární stanice v Přerově a pracovnice Červeného kříže je provedla zásadami poskytování první pomoci, včetně praktického nácviku neodkladné resuscitace.

Ve čtvrtek 28. 6. 2018 se třídní týmy utkaly ve školním turnaji v kopané. Celkové vítězství slavilo družstvo třídy MSO 2., druhé místo vybojovala třída ZeI 2. a na třetím místě se umístila třída MSO 1. těsně před PT 1.