SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ

V úterý 5. června 2018 se v Pavilonu 1 sešli letošní úspěšní absolventi oborů optik, mechatronika, mechanik seřizovač a provozní technika, aby si slavnostně převzali maturitní vysvědčení. To jim před zraky rodičů, sourozenců a dalších rodinných příslušníků předaly třídní učitelky Mgr. Libuše Žáková a Mgr. Pavla Hlavová spolu se zástupcem ředitele školy pro teoretické vyučování  Mgr. Romanem Novotným. Ke gratulantům se připojila také zástupkyně partnerské firmy Meopta – optika, s.r.o., která žákům s firemním stipendiem předala drobné dárky.