NÁVŠTĚVA VELETRHU TECHAGRO

Dne 10. dubna 2018 žáci oboru provoz a ekonomika služeb navštívili Mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO 2018.

TECHAGRO patří mezi tři největší zemědělské veletrhy v Evropě a zastoupena je zde většina značek zemědělské techniky působících na evropském trhu s velkým podílem zahraničních vystavovatelů. Tento veletrh se více zaměřil na rostlinnou výrobu, v pavilonu A1 vznikla hala posklizňových technologií a zemědělská technika měla k dispozici více prostoru než v minulých ročnících. Vystavovatelé prezentovali také komunální techniku a zastoupeny byly trendy jako digitální technologie, precizní zemědělství nebo využití navigačních systémů.

Žáci si na některých stáncích vyslechli odborný výklad a kromě techniky si prohlédli také expozici regionálních potravin, včelařství, lesnictví nebo živočišné výroby.