Wolkrův Prostějov

I letos se dne 28. února 2018 konala v naší škole přehlídka recitátorů, a to pod záštitou Střediska volného času Atlas a BIOS, Přerov. Sešlo se celkem 8 mladých lidí, kteří ve věkových kategoriích do 18 let a do 21 let přednášeli vybrané texty.

Vystoupení hodnotila odborná porota a účastníky přišli podpořit i jejich vyučující a přátelé. Všichni tak prožili příjemné dopoledne plné nádherných veršů a prózy. Nejúspěšnější byly a na krajskou přehlídku v Prostějově postupují Kristýna Ohlídalová, Bohuslava Fréharová, Adéla Pazderová, všechny z GJB a SPgŠ Přerov, a Michaela Adameová z Gymnázia Hranice. Po vyhlášení nejlepších a předání diplomů a čestných uznání následovala neformální diskuze poroty s recitátory, při které padla řada pochvalných slov k předvedeným výkonům i výběru textů a také užitečných rad pro další vystupování zúčastněných.

Těm nejlepším přejeme hodně zdaru v krajském kole a již teď se těšíme na příští setkání s interprety krásného slova.

DSC_4152 DSC_4154

DSC_4157 DSC_4158

DSC_4161 DSC_4160

                                                   DSC_4167