Kovo Junior 2018

Krajská soutěž odborných dovedností Olomouckého kraje KOVO JUNIOR 2018 – OBRÁBĚČ KOVŮ se konala v Mohelnici 22. 3. 2018.

Soutěž zručnosti žáků středních škol je zařazena do soutěže ČESKÉ RUČIČKY. Pořadatelem regionálního kola v Olomouckém kraji byla Střední škola technická Mohelnice. Tato soutěž je určena žákům druhých a třetích ročníků oboru vzdělání 23 – 56 – H/01 Obráběč kovů a řídí se pravidly soutěže zručnosti ve strojírenských oborech schválených cechem Kovo, který je také vyhlašovatelem celostátní profesní soutěže.

Naši školu reprezentovali dva žáci: Richard Zelinka ze třídy ZOK 2. a Vojtěch Dohnalík ze třídy OKT 3.  Soutěž se skládala ze dvou částí:
V první soutěžící prokazovali znalosti a dovednosti při výrobě dané součásti dle technologické dokumentace na univerzálním soustruhu SV 18 R, SN 45, SUI 32. V druhé části se prokazují znalosti z měření strojírenských veličin pomocí měřících přístrojů a měřidel. Tato část obsahovala v rozsahu ¼ teoretické úkoly vycházející z podstaty oboru OK.

Naše škola získala 4. místo (4. a 8. místo v jednotlivcích) těsně za SŠTS Šumperk, soutěž vyhrála SPŠ a SOU Uničov před SPŠ Hranice. Oběma žákům děkujeme za reprezentaci školy a budeme držet palce do další soutěže, která se bude konat v dubnu v Lipníku nad Bečvou.