Exkurze RESTA

projekt-hlavicka

Prohlídka firmy RESTA s. r. o.  Přerov

V rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání“ dne 20.12.2017  žáci čtvrtého ročníku oboru Mechatronika navštívili firmu RESTA s.r.o. v Přerově.

Firma se zaměřuje na výrobu mobilních drtících a třídících linek pro zpracování kameniva a zpracováním studií a návrhů linek pro recyklaci stavebních odpadů. Žáci se seznámili s výrobním programem a vývojem firmy, prohlédli si výrobní prostory firmy a celý postup při sestavení drtících a třídících strojů.

ener2