Mimořádné třídní schůzky – 1. ročníky

Ve středu 13. září se v posluchárnách P1 a P2 uskutečnily mimořádné třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků. Rodičům bylo představeno vedení školy, třídní učitelé a členky školního poradenského pracoviště. Zástupci partnerských firem pak seznámili přítomné rodiče s nabídkou stipendijních programů a možnostmi realizace praxí i uplatnění budoucích absolventů.

05   0302   0401