Zedníci budou dražší – zedničina tak bude čím dál lukrativnějším oborem.

Celé Česko trápí kritický nedostatek zedníků. “A bude hůř,“ varují odborníci…

S nedostatkem kvalifikovaných zedníků nebojují jen velké stavební firmy. Sehnat dnes řemeslníka, který by například nahodil dům nebo zazdil zárubně, je téměř nemožné.

“Potřebuji zedníka na drobné stavební úpravy v domě, ale už dva týdny marně sháním někoho, kdo by měl čas. Mám se ptát tak za dva měsíce,“ hořekuje Petra z Jihlavska”.

Zedník Jiří Vala z Polné na Jihlavsku pracuje i o víkendech a stejně musí spoustu nabídek odmítat. “Prostě se to nedá stihnout, je nás málo,“ stěžuje si. Ve svých třiceti je navíc široko daleko nejmladším mužem v oboru.

Zkušení odcházejí, noví nejsou

“Je to špatné, rodiče nechtějí své ratolesti na tento obor dávat. Přitom kapacity by byly,“ potvrzuje ředitel Hospodářské komory v Jihlavě Tomáš Prchal.

Podle něj je už teď nedostatek zedníků velký, mnohem větším problémem je ale stárnoucí populace těchto řemeslníků. “Může se stát, že vám za pár let nebude mít kdo postavit třeba koupelnu,“ varuje.

Problém už řeší i Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS), který si dokonce nechal vypracovat analýzu pracovního trhu. Její výsledky jsou varující. Kritická situace může v průběhu tří až šesti let gradovat a může dokonce vést ke zhroucení zaměstnaneckého potenciálu ve stavebnictví.

Průměrný věk zedníků je u nás totiž 40 – 45 let a zvyšuje se, navíc se už začal projevovat odliv levné zahraniční pracovní síly. “Pro dělníky z Ukrajiny nebo Slovenska už nejsme zajímavou zemí,“ vysvětluje Prchal.

Zedníci budou dražší

A jak z problému ven? “Jediná možnost je přivést k řemeslu mladé lidi, nebo spíš přesvědčit rodiče, aby se nebáli své ratolesti na učení dát,“ myslí si Prchal.

Podle něj navíc s rostoucí poptávkou po zednické práci při současném nedostatku sil poroste i cena.

Zedničina tak bude čím dál lukrativnějším oborem.

Nedostatek zedníků i jiných řemeslníků, zejména ve stavebnictví, trápí stejně i Olomoucký kraj a Přerov. Naše škola Vám nabízí vyučení v tomto i v dalších stavebních oborech. Informace najdete zde na našich stránkách.

(zdroj článku: tn.cz)

HISTORIE OBORU ZEDNÍK

 • Zedník je jedno z nejstarších řemesel, které se dochovalo a technicky se rozvíjí podle požadavků člověka.
 • Písemné prameny dokládají působnost a organizovanost řemeslníků cechu zednického kolem roku 1612.
 • Vydavatelem cechovních privilegií byla nejčastěji světská vrchnost. Ve větších městech, kde působilo více řemeslníků, existoval pro jednotlivá řemesla samostatný cech. V menších městečkách se buď příbuzná řemesla sdružovala ve spojené cechy, nebo byli řemeslníci přijímáni do cechů ve větších městech v sousedství jako venkovští mistři.
 • Původně prováděné stavby zaměřené hlavně na zemědělství a vojenské účely, postupně přecházely na stavby v bytovém, průmyslovém a dopravním odvětví.

Zedník historie – Morava

 • Doklady o historii řemesel na Moravě (konkrétně na Olomoucku) shromáždil pan Miroslav Čermák, v knize Olomoucká řemesla a obchod v minulosti. Nejstarší doklady se datují již od čtrnáctého století. Patronem zednictví byl svatý Roch. Podle této publikace bylo na Olomoucku zednictví “spolu s kameníky hlavními stavebními řemesly.” První doložený zedník se jmenoval Henslin a byl v Olomouci zaznamenán roku 1359.  Nejstarší zednický cech, který však byl tvořen zároveň ještě kameníky, byl založen až v roce 1548.  O století později vzniká v Olomouci zemský zednický a kamenický cech, do něhož patřili zedníci a kameníci z olomouckého kraje a jenž byl již pod kontrolou městské rady Olomouce. Do roku 1700 zde existovalo kolem desíti zedníků, v průběhu osmnáctého století se jejich počet snižuje téměř na polovinu.

Zedník současnost

 • V dnešní době je zedník kvalifikovaný pracovník schopný samostatného provádění zednických prací a prací na opravách zdiva, zejména s použitím cihel, tvárnic, desek, umělého a přírodního kamene.
 • V minulosti samostatné obory (jako např. obkladačství či omítkářství) dnes splynuly se zednictvím a tyto práce vykonávají zedníci. Naopak v souvislosti s rozšířením některých nově používaných stavebních materiálů vznikají specializované zednické obory, jako například sádrokartonářství. Sádrokartonáři provádí veškeré úpravy interiérů sádrokartonem (montáž sádrokartonů, montáž podhledů, lepení kazet, lepení stropních desek, příčky, podhledy, předsazené stěny, půdní vestavby, bytová jádra).
 • Zedníci pracují buď samostatně (zejména v případě stavebních prací menšího rozsahu, zpravidla v bytech, například začišťování po elektroinstalatérech či vodoinstalatérech, zdění, omítání a štukování), nebo ve větších skupinách při komplexních výstavbách, s rozdělením úkolů pod vedením stavbyvedoucího nebo jiné osoby pověřené vedením stavby. V obou případech může zedníkovi či zedníkům v případě potřeby pomáhat přidavač (pomocný stavební dělník) nebo více přidavačů, kteří například míchají maltu či beton, dopravují tyto směsi na místo použití nebo provádějí bourací či další pomocné práce.
 • V rámci zednictví mohou být vykonávány i práce souvisejících stavebních oborů (např. betonářství, šamotářství, komínářství nebo štukatérství). Tzv.“bílí“ zedníci-provádějí v hutnických provozech šamotovou vyzdívku, například ve vysokých pecích. Je to náročná a přesná práce – vyzdívka je zhotovena z přesně přiřezaných šamotových cihel tak, aby se šamotové malty použilo co možná nejméně.

Hlavní pracovní činnost zedníka je zaměřena na:

 • Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností.
 • Příprava malty a betonu, úprava zdícího materiálu (sekání cihel a tvárnic).
 • Provádění základů.
 • Rozměřování a stavění nosných a nenosných vnitřních a vnějších zdí a příček.
 • Provádění vodorovných nosných konstrukcí – stropů, schodišť, ramp atd.
 • Vytváření a překlenutí otvorů.
 • Vyzdívání stěn a kleneb.
 • Osazování prefabrikátů.
 • Vyzdívání zdiva z kamene.
 • Stavění, vyzdívání a opravy komínů, krbů, pecí a dalších žárotechnických zařízení.
 • Kladení odvodňovacího a ležatého kanalizačního potrubí pro budovy a stavba revizních šachet.
 • Provádění a opravy omítek (jako doplněk zednických prací).
 • Umisťování izolace proti vlhkosti a běžné tepelné izolace.
 • Provádění a opravy betonových mazanin, dlažeb, obkladů a mozaik.
 • Úpravy a opravy vnitřních i vnějších povrchů.
 • Zateplovací práce – provádění zateplení na rodinných i panelových domech
 • Rekonstrukce bytů a koupelen,
 • Pokládky zámkové dlažby
 • Vestavby do půd
 • Výstavby bazénů, krbů, oplocení zděných i pletivo, výměny oken.
 • Zhotovování sádrokartonů

Nesmíme zapomenout ani na zedníky v oborech dopravních a vodních staveb, jejichž činnosti jsou zaměřené na:

 • Stavby silnic
 • Stavby železnic
 • Stavby letišť
 • Stavby inženýrských staveb (mostů, viaduktů… atd)
 • Stavby vodovodních děl (od propustků až po přehrady)

Skutečný zedník, kterého se budeme snažit z Vás vychovat, je vlastně technik i umělec zároveň. On je ten, kdo dokáže, jako mávnutím kouzelného proutku, zhmotnit všechny představy architektů a inženýrů, které do té doby byli pouze na papíře. Opravdový zedník, musí umět číst a zakreslovat do technické dokumentace, musí pochopit podstatu staveb, mít cit pro statiku staveb, ovládat technické normy a předpisy a v neposlední řadě musí umět i komunikovat s lidmi. Takový zedník, je pak skutečným odborníkem a mistrem ve svém oboru. To je náš společný cíl.