Vyhodnocení soutěže „Nejlepší ekologický plakát“

Pro žáky prvních ročníků byla zorganizována soutěž o nejlepší ekologický plakát. Žáci sice dostali podklady, ale zpracování tématu a volba techniky vytvoření plakátu závisela na jejich kreativitě. Do soutěže se zapojily třídy AJM1., MSO1., E1. Plakáty byly vystaveny na chodbě školy, takže se z nich mohli poučit i ostatní žáci školy. Vyhodnocení soutěže proběhlo ve dvou liniích, jednak formou hlasování, ale také posouzením plakátů odbornou porotou. Hlasovat mohli všichni žáci školy, vyučující i ostatní pracovníci školy. Do hlasovací krabice bylo odevzdáno 190 hlasů, z toho bylo 10 hlasů neplatných. Ze soutěže byly vyřazeny plakáty nedodělané a ty, které měly složit jako recese. V hlasovací soutěži byl nejúspěšnější plakát, který na téma „Život v půdě“ vytvořili žáci ze třídy MSO1. – Klvaňa Matěj, Klvaňa Ladislav, Andrýsek Tomáš, Fiurášek Jakub, Kobliha Martin. U odborné komise zvítězil plakát na téma „Ochrana přírody“, který nakreslili žáci ze třídy E1. – Filip Kučera a Petr Ludka. Žáci vítězných plakátů obdrželi  diplom a praktické ceny.

plakát_E_1 plakát_E1

Žáci třídy E1 – Petr Ludka a Filip Kučera

plakát_2 plakat_MSO1

Žáci třídy MSO1 – Klvaňa Matěj, Klvaňa Ladislav, Andrýek Tomáš