Program pro žáky “Nehodou to začíná”

Dne 4. 5. 2017 se žáci tříd A2, AJM1, E1 zúčastnili interaktivního preventivního a vzdělávacího programu “Nehodou to začíná”. Cílem programu byla prevence nebezpečného chování mládeže v silničním provozu, zvyšování odborných znalostí z dopravní problematiky a snižování počtu závažných dopravních nehod. Program vedli přední odborníci na dopravní bezpečnost, drogovou problematiku a záchranu lidského života.  Žáci se dozvěděli o analýzách nejčastějších typů dopravních nehod s důrazem na příčiny vzniku a návrhy možných opatření, jak těmto nehodám předcházet. Seznámili se s výpočty brzdných drah vozidel i rozbory reakčních dob řidičů. Dále pak žáci mohli otevřeně diskutovat o rizicích a účincích jednotlivých druhů návykových látek na psychiku člověka. Byly jim připomenuta důležitá fakta vedoucí k záchraně lidského života. Právní i morální odpovědnost za špatné jednání si mohli uvědomit na reálných životních příbězích.  Z programu si žáci si odnesli spoustu cenných informací, ke kterým se běžně v životě, ve škole nebo v autoškolách nedostanou.

nehody_3  nehody_2