MATURITY podzim 2016

Žáci přihlášení k maturitní zkoušce v termínu PODZIM 2016 si mohou ve škole vyzvednout pozvánky k písemným zkouškám společné části MZ.

TERMÍNY pro MZ

písemné zkoušky společné části:  1. 9. – 6. 9. 2016

praktická zkouška:
8. 9. 2016 – obor OPTIK
8. 9. 2016 – obor MECHATRONIKA
8. 9. – 9. 9. 2016 – obor MECHANIK SEŘIZOVAČ

ústní zkoušky:                                 12. 9. – 13. 9. 2016