Program chování za mimořádných situací

Konec školního roku byl opět věnován zážitkovému a výchovnému programu, který byl zaměřeny na chování člověka za mimořádných situací. Nejprve žáci tříd prvních ročníků navštívili Požární stanici Přerov, kde se seznámili se zásadami jak se chovat při vzniku požáru, povodních, či jiných mimořádných situacích, co všechno musí umět a znát hasiči, s jakou pracuje technikou apod. Program dále pokračoval ve škole zásadami poskytnutí první pomoci při nehodách a úrazu. Program byl zaměřen na předání praktických informací, které se mohou žákům v životě hodit a jejich znalost by se neměla podceňovat.

mim_situace_6  mim_situace_7

mim_situace_5  mim_situace_4

mim_situace_3  mim_situace_2

mim_situace_9  mim_situace_1