Vyhodnocení soutěže „Nejlepší ekologický plakát“

Pro žáky prvních ročníků byla v rámci preventivního projektu “Učíme se zdravě a bezpečně žít” zorganizována soutěž o nejlepší ekologický plakát. Žáci sice dostali podklady, ale zpracování tématu a volba techniky vytvoření plakátu závisela na jejich kreativitě. Do soutěže se zapojily třídy MSO1., JMI1., E1., E2. Plakáty byly vystaveny na chodbě školy, takže se z nich mohli poučit i ostatní žáci školy. Vyhodnocení soutěže proběhlo ve dvou liniích, jednak formou hlasování, ale také posouzením plakátů odbornou porotou. Hlasovat mohli všichni žáci školy, vyučující, rodiče žáků i ostatní pracovníci školy. Do hlasovací krabice bylo odevzdáno 385 hlasů, z toho bylo 20 hlasů neplatných. V hlasovací soutěži byl nejúspěšnější plakát, který na téma „Ekosystém moře“ vytvořili žáci ze třídy JMI1. – Martin Krátký, Milan Veselý a Roman Krejčiřík. U odborné komise zvítězil plakát na téma „Třídění odpadů“, který nakreslily žákyně ze třídy MSO1. – Dagmar Bičová, Michaela Hejdová, Andrea Gaydiczová. Druhé a třetí místo v hlasovací soutěži získali žáci ze třídy A1. Žáci vítězných plakátů obdrželi ceny, které jsme získali z projektu.

eko_7  eko_10

eko_8  eko_9

eko_5     eko_3

eko_6   eko_4

eko_2   eko_1